[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ลิงค์ภายใน


  
สถานที่ท่องเที่ยว  
 

 
 
        
 
 
พระธาตุจอมพ้น
ตำบลศรีดอนไชย  อำเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย

ตำนานพระธาตุจอมโป้นและจอมแจ้ง
 
 (คำไหว้พระธาตุจอมพ้น)  นะโมตัสสะถุ  พุธโธภัควา อหังวันตา  นิสิรัตสาเตเกสาธาตุ   ปนิทันตุ  สัทตา  ปะละติ  อหังวันตา  นิธาตุโย  อหังวันตา  นิสัปปัทตา
            สาธุโวดูลาสัปปุริสะตังหลาย  โสภัควา  หรือ  พระพุทธเจ้าเสด็จจากตากฟ้าอาบเมิงเถิง  ปีนั้นแล้วพระก็เสด็จมาลอดไล้ตี่นี้ในเขตเมืองอันหนึ่งทิศหนใต้แล้ว  ยังมีเฒ่าแก่สองผัวเมียเพราะอยู่ในไร่ตี่นั้นก้อหันพระพุทธเจ้ามาสถิตอยู่ตี่นั้นสองขาผัวเมียก็รู้จักว่าเป็นพระพุทธเจ้าแต้สองขาผัวเมียก็เจี๋ยนจ๋ากันว่า  ลาตังสองจักได้ข้าวตี้ไหนมาตานพระเป็นเจ้าตี่นี่ลาหนอว่าอั๋นแล้ว  ยามนั้นผู้ผัวจึงกล่าวว่า  แม่เฒ่าจงไปเสาะผ่อเผือกและมันดูเต๊อะ ยามนั้นย่าเฒ่าแกก็ไปเซาะเอามันก็ได้มาสามหัว  สองขาผัวเมียก็เอาไปตานหื้อแก่พระพุทธเจ้าส่วนพระพุทธเจ้าก็รับเอาสามหัวนั้น  ยามนั้นผู้เฒ่าแกก็ไหว้พระพุทธเจ้าว่า  ภันเตภัควา  ข้าแห่งพระผู้เป็นเจ้า  ส่วนในบ้านเมืองเตนี้ ก็เป็นอันกั้นข้าวมากนัก  ฝนก็บ่ตกสักเตื้อก็เป็นตี่ร้อนไหม้นัก และ ครัวปลูกครัวสวนอันใดก็เป็นอันเหี่ยวแห้งตายไปเสียเสี้ยงบ่รอดบ่หลอสักอันและตี่นั้นพระพุทธเจ้าทรงพระมหากรุณาอันมากก็รับเอามันสามหัวจากเฒ่าแก่แล้วก็เสด็จขึ้นสู่จ๋อมดอยตี่หนึ่งสูงนักแล้วพระก็เล็งแลไปมา ดูเมืองตี่นี่แล้วพระก็จึ๋งจ๋ากับด้วยมหาอานนท์เถรเจ้า  ว่าดูราพระมหาอานนท์ส่วนว่าดอยลูกนี้สูงนักเล็งไปตั๋งใด๋ก็เป็นอันแจ้งใสนัก
            ตี่นั้นพระมหาอานนท์เถรเจ้า  ก็จึ่งขอเอายังเกศาธาตุซึ่งพระพุทธเจ้าก็จึงยกพระหัตถาเบื้องขวาลูบศรีษะแห่งตนก็ได้เกศาสองเส้นก็เอายื่นหื้อมหาอานนท์เถรเจ้าก็ตัดบอกไม้มารับเอา  แล้วก็ยื่นหื้อพระยาอินทร์ก็เนรมิตพระอูบคำลูกหนึ่งใหญ่เจ็ดก๋ำ   ก็ซ้ำเนรมิตปราสาทคำหลังหนึ่ง  สูงได้  7  วา  ป๋งอุโมงค์ลงลึกได้  70  วา  แล้วจึงเอาเกศาธาตุใส่ไว้แล้วจึงถมดินอึดดีนัก   แล้วตี่นั้นพระพุทธเจ้าจึ่งจ๋าด้วยพระอานนท์เถรเจ้าว่า  ดูราอานนท์เถรเจ้า ส่วนว่าดอยตี่นี้ก็เป็นตี่วิเศษนัก  แม่นว่าคฤหัสนักบวช  หญิงชายผู้ใดมีเจตนาศรัทธาและขึ้นมาสระสรวงและพุทธาภิเษกและน้ำอบน้ำหอมกิ๋นตานตามประเพณีเดือนแปดเป็งดั่งอั้นก็จึงได้เสวยมังการะในจั่วนี้และจั่วหน้า  บ่หย่าจะแหละแม่นว่าบุคคลผู้ใดก็ดีและมีศรัทธามาสร้างแป๋งยังมหาเจติยะธาตุแห่งกูพระตถากะตะตี่นี้หื้อรุ่งเรืองดีงามดั่งอั้นบุคคลการะผู้นั้นได้จื้อว่ามีบุญมากมีเปียงอันมากอาจนำตนตัวผู้นั้นได้ถึงนิพพานเจ้าด้วยรีบอันเร็วพลันบ่หย่าจะและนาแล้วบ้านเมืองที่นี้แล้วก็จักก้านทุ่งรุ่งเรืองไปด้วยพันธุ์ข้าวกล้าฟ้าฝนอันมากก็จักอุดมสมฤทธิ์ทุกอย่างทุกประการจะและนากั๋นว่าบุคคลท่านใดมีเจตนาศรัทธาจักสร้างลุกปลูกแป๋งตี่นั้นผู้ปูจาท้าวทั้งสี่และมหาอุปคุดและนางแม่ธรณีและแป๋งอาทานเทพาอารักษ์อันรักษาบ้านเมืองที่นี้หื้อมีเครื่องห้าประการและคัวกิ๋นข้าวต้มข้าวหนมน้ำอ้อยน้ำตาลพร้อมแล้วช่อหนึ่งร้อยตัวตุงหนึ่งร้อยตัว  กล่าวรักขนาใหญ่น้อยแห่งพระธาตุสูง  8  ศอกตั้งยอดฉัตรไว้เทวดารักษาไม้ต้นอยู่หนเหนืออย่าตัดต้นไม้ต้นนั้นเน้อบ่ดีจักเป็นอันตรายจะและเมืองอันนี้ได้ชื่อว่าเมืองลอและเหตุสองขาจ๋ากับด้วยกูตาถากะว่าบ้านเมืองตี่เป็นอันร้อยไหม้เครื่องไร่ครัวสวนอันใดก็เหี่ยวแห้งไปบ่รอดบ่หลอสักอัน  ว่าอั้นและไปหน้าคนตึงหลายจักว่าเมืองลอจะและกันว่าพระตำนานสันนี่แล้วก็ภาวนาถึงสุขสามประการก็เสด็จไปด้วยลำดับไปวันก็มีและพระก็กล่าวนิทานตำนานพระธาตุจอมโป้นอะทะปั๋นนาตั้งไว้ในดอยจอมโป้นก็แล้วเท่านี้ก่อนและนา
จุลศักราช  1286      พระธาตุจอมโป้นได้ก่อสร้างแต่เมื่อ  พ.ศ. 2467  ปีกราบไล้
1.วัดหนองข่วง  ครูบาอภิชัย
2. วัดดอนไชย  ครูบาหน่อแก้ว
รวมแล้ว  9  วัด  9  หมู่บ้าน  ช่วยกันเรียบเรียงเดือน  8  เป็ง  เอายอดีขั้นตาน


พระเจ้าแสนแซ่ วัดบ้านหนองเลียบ