ชื่อ - นามสกุล :น.ส.น้องนุช จุ่มสนอง
ตำแหน่ง :จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน