ชื่อ - นามสกุล :นายณัฐพัชร เดชางาม
ตำแหน่ง :จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย