ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ-เอกสารให้ความรู้
คู่มือ-ระเบียบ
แผนแม่บท-เอกสารให้ความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองทุน สปสช.
แผนการดำเนินการประจำปี
การติดตามประเมินผลแผน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ


  ภาพกิจกรรม

     
   สนับสนุนกระสอบทราย ทราย และไม้หลัก ม.3  
     
   วันที่ 24 สิงหาคม 2562 ผู้บริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เข้าสำรวจพื้นที่เสียหาย และได้รับแจ้งจากเหตุฝนตกหนัก ทำให้ตลิ่งทรุดตัว และพบรอยแยกข้างตลิ่งหลายจุด และเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนกระสอบทราย ทราย และไม้หลัก เพื่อป้องกันการทรุดตัวของตลิ่งเป็นวงกว้าง  
   
 
 
 
 


- งานกิจการสภา อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ยุติธรรมตำบลศรีดอนไชย