ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ-เอกสารให้ความรู้
คู่มือ-ระเบียบ
แผนแม่บท-เอกสารให้ความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองทุน สปสช.
แผนการดำเนินการประจำปี
การติดตามประเมินผลแผน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ


  ภาพกิจกรรม

     
   กิจกรรมสร้างรอยยิ้มให้เด็กๆ  
     
   กิจกรรม "สร้างรอยยิ้มให้เด็กๆที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย" โดยการมอบเสื้อกันหนาวให้กับเด็กๆ สนับสนุนกิจกรรมดีๆโดย พลเอกอภิชัย พิณสายแก้ว,พลโทสมหวัง ไตรเดช,นายสรศักดิ์ พุทธิมา,อส.ทพ.ฉัตรชัย ปลื้มจิตร์,อส.ทพ.ตะวัน จันทร์หนองหว้า และนายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย  
   
 
 


- งานกิจการสภา อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ยุติธรรมตำบลศรีดอนไชย