ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ-เอกสารให้ความรู้
คู่มือ-ระเบียบ
แผนแม่บท-เอกสารให้ความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองทุน สปสช.
แผนการดำเนินการประจำปี
การติดตามประเมินผลแผน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ


  ภาพกิจกรรม

     
   วันที่ 14 มิถุนายน 2563 เวลาประมาณ 21.35 น. เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมทีมงาน ดำเนิน  
     
   วันที่ 14 มิถุนายน 2563 เวลาประมาณ 21.35 น. เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมทีมงาน ดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุบัติเหตุรถยนต์เสียหลักลงข้างทาง บริเวณปากทางบ้านหนองเลียบ ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย และเหตุการณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี  
   
 


- งานกิจการสภา อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ยุติธรรมตำบลศรีดอนไชย