ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ-เอกสารให้ความรู้
คู่มือ-ระเบียบ
แผนแม่บท-เอกสารให้ความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองทุน สปสช.
แผนการดำเนินการประจำปี
การติดตามประเมินผลแผน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ


  ภาพกิจกรรม

     
   ท้องที่ ท้องถิ่น รวมน้ำใจช่วยภัยโควิดตับเต่า  
     
   ขอขอบคุณ ธารน้ำใจชาวศรีดอนไชยช่วยภัยโควิดตับเต่า” "ท้องที่ท้องถิ่นศรีดอนไชย รวมน้ำใจช่วยภัยโควิดตับเต่า" ขอขอบ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน ประชาชนชาวตำบลศรีดอนไชยทุกท่านร่วมบริจาคข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ใด้รับผลกระทบจากคลัสเตอร์ตับเต่า โดยการร่วมสมทบที่บ้านท่านกำนัน,ผู้ใหญ่บ้านหรือที่อบต.ศรีดอนไชย ตั้งแต่พุธถึงเช้าวันศุกร์ และขอเชิญร่วมส่งมอบในวันศกร์ ที่25 มิย. เวลา9.00น. ณ.ที่ว่าการอำเภอเทิง  
   
 
 
 
 


- งานกิจการสภา อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ยุติธรรมตำบลศรีดอนไชย