ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ-เอกสารให้ความรู้
คู่มือ-ระเบียบ
แผนแม่บท-เอกสารให้ความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองทุน สปสช.
แผนการดำเนินการประจำปี
การติดตามประเมินผลแผน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ


  ภาพกิจกรรม

     
   ผนังกั้นตลิ่งลำน้ำลอย บ้านหนองเลียบหมู่ที่ 4  
     
   กิจกรรมสร้างผนังกั้นตลิ่งลำน้ำลอย บ้านหนองเลียบหมู่ที่ 4 วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ท่านนายก อบต.ศรีดอนไชย นำทีมพนักงาน จนท.อบต. พร้อมด้วยพี่น้องชาวบ้าน ร่วมด้วยช่วยกันสร้างตลิ่งกั้นลำน้ำลอย ในพื้นที่บ้านหนองเลียบหมู่ที่ 4 ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย  
   
 
 
 
 


- งานกิจการสภา อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ยุติธรรมตำบลศรีดอนไชย