ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ-เอกสารให้ความรู้
คู่มือ-ระเบียบ
แผนแม่บท-เอกสารให้ความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองทุน สปสช.
แผนการดำเนินการประจำปี
การติดตามประเมินผลแผน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ


 

ข่าวประชาสัมพันธ์

       
     
 
ประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพท์ ผู้บริหาร อบต.ศรีดอนไชย กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ต.ศรีดอนไชย
ประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพท์ ผู้บริหาร อบต.ศรีดอนไชย...
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติ...
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี 2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2563
 
ประกาศ อบต.ศรีดอนไชย แจ้งประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประกาศ อบต.ศรีดอนไชย แจ้งประชาสัมพันธ์ ประกาศรับส...
 
 
 
เชิญชวนผู้มีจิตเมตตาบริจาคเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มกันหนาว เพื่อบรรเทา ความหนาวเย็นให้แก่พี่น้องประชาช
เชิญชวนผู้มีจิตเมตตาบริจาคเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มก...
 
ประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพย์กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ต.ศรีดอนไชย
ประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพย์กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ต.ศรีด...
 
ตัวอย่างฟอร์มรับเรื่องราวร้องทุกข์
ตัวอย่างฟอร์มรับเรื่องราวร้องทุกข์...
 
ตัวอย่างฟอร์มการลงทะเบียนพาณิชย์
ตัวอย่างฟอร์มการลงทะเบียนพาณิชย์ สามารถติดต่อการ...
 
 
     
 

ภาพกิจกรรม

       
     
 
งานซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 1 บ้านป่ารวก (ข้างวัดบ้านป่ารวก บ่อเก่า)
วันที่ 8 เมษายน 2563 เจ้าหน้าที่กองช่าง อบต.ศรีดอ...
 
กิจกรรมซ่อมแซมไฟกิ่งภายในตำบล
กิจกรรมซ่อมแซมไฟกิ่งภายในตำบล วันจันที่ 25 พฤศจิกา...
 
ควบคุมเหตุไฟไหม้แปลงนาข้าวดังกล่าว และขอความร่วมมือประชาชนงดเผา เพื่อเป็นการป้องกันการลุกลามไปยังพื้
วันศุกร์ที่ 22 และวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ต...
 
มอบวัสดุ อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพิ่งพิงตำบลศรีดอนไชย
วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นายรณชัย ปาลี นายกอง...
 
 
 
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก
วันศุกร์ที่ 15 และวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 จ...
 
ประชุมหารือเพื่อดำเนินการขอรับงบประมาณแผนงานการงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลศรีดอนไชย ประจำป
วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการหลักประกัน...
 
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯเกี่ยวกับการดำเนินงาน เรื่อง การจัดการบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภา
วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการศูนย์พัฒน...
 
ตรวจสอบความเสียหายภัยพิบัติด้านพืชระดับหมู่บ้าน
วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป จนท.ป้องก...
 
 
     
     
 

เอกสารต่างๆ

       
     
 
ประชาสัมพันธ์วารสารประจำเดือน เมษายน 2563
ประชาสัมพันธ์วารสารประจำเดือน เมษายน 2563...
 
ประชาสัมพันธ์วารสารประจำเดือน มีนาคม 2563
ประชาสัมพันธ์วารสารประจำเดือน มีนาคม 2563...
 
ประชาสัมพันธ์วารสารประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
ประชาสัมพันธ์วารสารประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563...
 
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม...
 
 
 
ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ...
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ...
 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ...
 
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการรับสินบน...
 
 
     
     


- งานกิจการสภา อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ยุติธรรมตำบลศรีดอนไชย


Username:

Password: