ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ-เอกสารให้ความรู้
คู่มือ-ระเบียบ
แผนแม่บท-เอกสารให้ความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองทุน สปสช.
แผนการดำเนินการประจำปี
การติดตามประเมินผลแผน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ


 

ข่าวประชาสัมพันธ์

       
     
 
ประกาศ อบต.ศรีดอนไชย แจ้งประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประกาศ อบต.ศรีดอนไชย แจ้งประชาสัมพันธ์ ประกาศรับส...
 
เชิญชวนผู้มีจิตเมตตาบริจาคเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มกันหนาว เพื่อบรรเทา ความหนาวเย็นให้แก่พี่น้องประชาช
เชิญชวนผู้มีจิตเมตตาบริจาคเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มก...
 
ประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพย์กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ต.ศรีดอนไชย
ประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพย์กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ต.ศรีด...
 
ตัวอย่างฟอร์มรับเรื่องราวร้องทุกข์
ตัวอย่างฟอร์มรับเรื่องราวร้องทุกข์...
 
 
 
ตัวอย่างฟอร์มการลงทะเบียนพาณิชย์
ตัวอย่างฟอร์มการลงทะเบียนพาณิชย์ สามารถติดต่อการ...
 
ประชาสัมพันธ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย
ประชาสัมพันธ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒน...
 
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ปี 2561
 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรายผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพ ของ อปท. (LPA) ประจำปี 2561
 
 
     
 

ภาพกิจกรรม

       
     
 
กิจกรรมซ่อมแซมไฟกิ่งภายในตำบล
กิจกรรมซ่อมแซมไฟกิ่งภายในตำบล วันจันที่ 25 พฤศจิกา...
 
ควบคุมเหตุไฟไหม้แปลงนาข้าวดังกล่าว และขอความร่วมมือประชาชนงดเผา เพื่อเป็นการป้องกันการลุกลามไปยังพื้
วันศุกร์ที่ 22 และวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ต...
 
มอบวัสดุ อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพิ่งพิงตำบลศรีดอนไชย
วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นายรณชัย ปาลี นายกอง...
 
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก
วันศุกร์ที่ 15 และวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 จ...
 
 
 
ประชุมหารือเพื่อดำเนินการขอรับงบประมาณแผนงานการงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลศรีดอนไชย ประจำป
วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการหลักประกัน...
 
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯเกี่ยวกับการดำเนินงาน เรื่อง การจัดการบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภา
วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการศูนย์พัฒน...
 
ตรวจสอบความเสียหายภัยพิบัติด้านพืชระดับหมู่บ้าน
วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป จนท.ป้องก...
 
กิจกรรม จนท.อบต.ศรีดอนไชย ออกให้บริการซ่อมแซมไฟกิ่งบ้านป่าตึงงาม หมู่ที 6 จำนวน 6 จุด ในวันที่ 14 พฤ
กิจกรรม จนท.อบต.ศรีดอนไชย ออกให้บริการซ่อมแซมไฟกิ่...
 
 
     
     
 

เอกสารต่างๆ

       
     
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เรื่องแผนการจัดหาพัสดุ 2562
 
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 2562
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
 
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีบประมาณ 2562
 
 
 
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2562
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชยเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชยเรื่อง เผยแพร่...
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชยเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เรื่อง เผยแพ...
 
 
     
     


- งานกิจการสภา อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ยุติธรรมตำบลศรีดอนไชย


Username:

Password: