ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ-เอกสารให้ความรู้
คู่มือ-ระเบียบ
แผนแม่บท-เอกสารให้ความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองทุน สปสช.
แผนการดำเนินการประจำปี
การติดตามประเมินผลแผน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ


 

ข่าวประชาสัมพันธ์

       
     
 
แจ้งช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์
ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ ร้องเรียนได้ด้วยตนเ...
 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓)
ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย...
 
ประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพท์ ผู้บริหาร อบต.ศรีดอนไชย กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ต.ศรีดอนไชย
ประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพท์ ผู้บริหาร อบต.ศรีดอนไชย...
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติ...
 
 
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี 2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2563
 
ประกาศ อบต.ศรีดอนไชย แจ้งประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประกาศ อบต.ศรีดอนไชย แจ้งประชาสัมพันธ์ ประกาศรับส...
 
เชิญชวนผู้มีจิตเมตตาบริจาคเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มกันหนาว เพื่อบรรเทา ความหนาวเย็นให้แก่พี่น้องประชาช
เชิญชวนผู้มีจิตเมตตาบริจาคเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มก...
 
ประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพย์กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ต.ศรีดอนไชย
ประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพย์กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ต.ศรีด...
 
 
     
 

ภาพกิจกรรม

       
     
 
วันที่ 31 สิงหาคม 2563 กิจกรรมเจ้าหน้าที่กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชยให้บริการซ่อมแซมระบบปร
วันที่ 31 สิงหาคม 2563 กิจกรรมเจ้าหน้าที่กองช่างอง...
 
วันที่ 31 สิงหาคม 2563 กิจกรรมเจ้าหน้าที่กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชยให้บริการซ่อมแซมไฟกิ่ง
วันที่ 31 สิงหาคม 2563 กิจกรรมเจ้าหน้าที่กองช่างอ...
 
วันที่ 31 สิงหาคม 2563 นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ร่วมกันกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
วันที่ 31 สิงหาคม 2563 นายรณชัย ปาลี นายกองค์การ...
 
วันที่ 28 สิงหาคม 2563 กิจกรรมอบรม “โครงการ ยิ้มสวย ฟันใส ประจำปีงบประมาณ 2563” โดยฝ่ายงานกองการศึก
วันที่ 28 สิงหาคม 2563 กิจกรรมอบรม “โครงการ ยิ้ม...
 
 
 
วันที่ 27 สิงหาคม 2563 กิจกรรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานจัดเก็บรายได้ อบต.ศรีดอนไชย ให้บริการจัดเก็บภาษีนอกส
วันที่ 27 สิงหาคม 2563 กิจกรรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานจ...
 
วันที่ 27 สิงหาคม 2563 การทำกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลศรีดอนไชย โดยได้รับเกียรติจากนาย ณัฐวุฒ
วันที่ 27 สิงหาคม 2563 การทำกิจกรรมของโรงเรียนผู...
 
วันที่ 26 สิงหาคม 2563 นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย คณะผู้บริหาร พนักงาน ร่วมกัน
วันที่ 26 สิงหาคม 2563 นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบ...
 
วันที่ 26 สิงหาคม 2563 กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลศรีดอนไชย ครั้งที่ 2
วันที่ 26 สิงหาคม 2563 กิจกรรมการประชุมคณะกรรมก...
 
 
     
     
 

เอกสารต่างๆ

       
     
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนต
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เรื่อง หลักเก...
 
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และอ
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่...
 
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ และทั่วไป)
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่...
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เรื่อง ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เรื่อง ประกาศ...
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เรื่อง กำหนดอานาจหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการตามแผนอัตตรากำลัง ๓
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เรื่อง กำหนดอ...
 
ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม- กันยายน 256
ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ไ...
 
ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 25
ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้...
 
ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 256
ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ไ...
 
 
     
     


- งานกิจการสภา อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ยุติธรรมตำบลศรีดอนไชย


Username:

Password: