ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

 • 98 อ่านแล้ว
 • 1-02-2567 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำ อปท. (ขรก. หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับอำนวยการขึ้นไป)

 • 82 อ่านแล้ว
 • 31-01-2567 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำ อปท. (ผู้ทรงคุณวุฒินอก อปท.)

 • 77 อ่านแล้ว
 • 31-01-2567 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

 • 108 อ่านแล้ว
 • 31-01-2567 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม

ติดตามข่าวสารได้ที่ Mobile Application ที่ Google Play ศรีดอนไชย โหลดเลย!!

 • 82 อ่านแล้ว
 • 30-01-2567 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม


ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด 


ข่าวกิจกรรม

02-02-2567

ผลการลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรม RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ 2567

 • 73 อ่านแล้ว

อ่านเพิ่มเติม

12-01-2567

กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจและการร่วมแสดงความคิดเห็นของประชาชนในบันทึกตกลงความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

 • 100 อ่านแล้ว

อ่านเพิ่มเติม

26-12-2566

การดำเนินการป้องกันและแก้ไขโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลศรีดอนไชย

 • 91 อ่านแล้ว

อ่านเพิ่มเติม

01-12-2566

การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ม.1(ประปา)

 • 86 อ่านแล้ว

อ่านเพิ่มเติม

14-12-2566

การตรวจสอบผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายในพื้นที่ตำบลศรีดอนไชย

 • 86 อ่านแล้ว

อ่านเพิ่มเติม

07-12-2566

กิจจกรมเอามื้อสามัคคี ทำนาวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ รวมใจเป็นหนึ่ง

 • 88 อ่านแล้ว

อ่านเพิ่มเติม


ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด 


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 • 7-09-3109 ลงเมื่อ
 • 227 อ่านแล้ว
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายทางบ้านม่อนมะปราง บ้านป่าตึงงาม บ้านทุ่งสง่าหมู่ที่ ๒ ๖ ๙ ตำบลศรีดอนไชย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม

 • 7-09-2566 ลงเมื่อ
 • 187 อ่านแล้ว
ประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณประโยชน์หมู่บ้าน บ้านหนองเลียบ หมู่ที่ 4 ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม

 • 7-09-2566 ลงเมื่อ
 • 239 อ่านแล้ว
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายทุ่งต้อม-ป่ารวก หมู่ 5,1 ที่ตั้งโครงการถนนสายทางบ้านทุ่งต้อม-ป่ารวก ต.ศร

อ่านเพิ่มเติม

 • 4-09-2566 ลงเมื่อ
 • 225 อ่านแล้ว
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก

อ่านเพิ่มเติม

 • 4-09-2566 ลงเมื่อ
 • 197 อ่านแล้ว
ประกาศขึ้นบัญชีการสรรหาพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 ตำแหน่ง ผดด. จำนวน 1 อัตรา

อ่านเพิ่มเติม

 • 4-09-2566 ลงเมื่อ
 • 233 อ่านแล้ว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง (ผดด.) ประจำปี 2565

อ่านเพิ่มเติม


ดูข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 


เอกสารดาวน์โหลด

 • 2023-08-16 ลงเมื่อ
 • 299 ดาวน์โหลด

ส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

 • 2023-07-10 ลงเมื่อ
 • 203 ดาวน์โหลด

แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน

 • 2023-07-10 ลงเมื่อ
 • 198 ดาวน์โหลด

รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๓ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มิถุนายน ๒๕๖๖)

 • 2023-07-10 ลงเมื่อ
 • 204 ดาวน์โหลด

รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

 • 2023-07-10 ลงเมื่อ
 • 199 ดาวน์โหลด

ข้อมูลน้ำเสียในพื้นที่ตำบลศรีดอนไชย

 • 2023-07-07 ลงเมื่อ
 • 192 ดาวน์โหลด

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖


ดูเอกสารดาวน์โหลดทั้งหมด  


ผู้บริหาร

นายเทวฤทธิ์ กองจา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวนงนุช ตาคำ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้เยี่ยมชม

25859