ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ-เอกสารให้ความรู้
คู่มือ-ระเบียบ
แผนแม่บท-เอกสารให้ความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองทุน สปสช.
แผนการดำเนินการประจำปี
การติดตามประเมินผลแผน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
การตรวจสอบและควบคุมภายใน
การบริหารความเสี่ยงองค์กร

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม


 

       
     
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย
เรื่อง ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตร...
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ครอบครองที่ดินรกร้างว่าง...
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๖
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินแล...
 
 
 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินฯ
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน...
 
พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม
เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบร...
 
ประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ สำหรับเหมาบุคคลช่วยยปฏิบัติงานกิจการประปาหมู่บ้าน (กองช่า
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมฯ
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนก...
 
 
     
 

       
     
 
ประชุมรับฟังความคิดเห็นและชี้แจงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
11 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไช...
 
พิธีอันเชิญรูปปั้นรูปเหมือนครูบาศรีวิชัย
9 กรกฎาคม 2565 นายเทวฤทธิ์ กองจา นายกองค์การบริหาร...
 
การประชุมประชาคมโครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร หมายเลข 1020
7 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ...
 
ประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านป่าตึงงาม (1)
6 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ...
 
 
 
การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสา
 
ประเพณีปีใหม่เมือง 2565
21 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ได้จ...
 
ติดตั้งไฟกิ่งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
วันที่19 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไช...
 
ออกบริการประชาชนซ่อมแซมไฟกิ่งภายในตำบล
วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายกองค์การบริ...
 
 
     
     
 

       
     
 
ส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕
 
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๖
 
ส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน พศจิกายน ๒๕๖๕
 
ส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕
 
 
 
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาส ๔ (...
 
ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 part4-4
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี/แผนการใช้จ่ายงบปร...
 
 
     
     
     
     
- งานกิจการสภา อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ยุติธรรมตำบลศรีดอนไชย


Username:

Password: 


 

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย
ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย 57230
โทรศัพท์ 0-5317-8076 โทรสาร 0-5317-8076
Email : sridonchai.go@gmail.com Website : http://www.sridonchai.go.th
©Copyright 2018 sridonchai.go.th All rights reserved. Powered by Computer Artist Chiangrai