ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย

 • 9 อ่านแล้ว
 • 27-12-2566 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ฯ เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะฯ

 • 5 อ่านแล้ว
 • 03-10-2565 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลสนามกีฬา/ลานกีฬา ในเขตการดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย 2567

 • 14 อ่านแล้ว
 • 11-06-2567 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลรับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ฯ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ)

 • 377 อ่านแล้ว
 • 4-06-2567 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม

รายงานการจัดเวทีประชาชน การจัดทำแผนสุขภาพ ฯ 2567

 • 561 อ่านแล้ว
 • 9-04-2567 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม


ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด 


ข่าวกิจกรรม

06-06-2567

งานประเพณีบุญบั้งไฟ ไทยอีสาน-ล้านนา ประจำปี 2567

 • 2 อ่านแล้ว

อ่านเพิ่มเติม

24-05-2567

โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมสรงน้ำพระธาตุจอมพ้น ประจำปีงบประมาณ 2567

 • 1 อ่านแล้ว

อ่านเพิ่มเติม

21-05-2567

การประชุมชี้แจง รับฟังความคิดเห็น การป้องกันการระบาดโรคไข้เลือดออกประจำปี 2567

 • 2 อ่านแล้ว

อ่านเพิ่มเติม

15-05-2567

ประชุมชี้งแจง รับฟังความคิดเห็น การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567

 • 1 อ่านแล้ว

อ่านเพิ่มเติม

10-05-2567

คณะศึกษาดูงานด้านธนาคารน้ำใต้ดิน จากจังหวัดสระบุรี

 • 1 อ่านแล้ว

อ่านเพิ่มเติม

09-05-2567

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ศรีดอนไชย

 • 1 อ่านแล้ว

อ่านเพิ่มเติม


ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด 


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 • 10-06-2567 ลงเมื่อ
 • 8 อ่านแล้ว
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

อ่านเพิ่มเติม

 • 7-09-3109 ลงเมื่อ
 • 618 อ่านแล้ว
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายทางบ้านม่อนมะปราง บ้านป่าตึงงาม บ้านทุ่งสง่าหมู่ที่ ๒ ๖ ๙ ตำบลศรีดอนไชย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม

 • 7-09-2566 ลงเมื่อ
 • 442 อ่านแล้ว
ประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณประโยชน์หมู่บ้าน บ้านหนองเลียบ หมู่ที่ 4 ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม

 • 7-09-2566 ลงเมื่อ
 • 593 อ่านแล้ว
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายทุ่งต้อม-ป่ารวก หมู่ 5,1 ที่ตั้งโครงการถนนสายทางบ้านทุ่งต้อม-ป่ารวก ต.ศร

อ่านเพิ่มเติม

 • 4-09-2566 ลงเมื่อ
 • 648 อ่านแล้ว
ประกาศขึ้นบัญชีการสรรหาพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 ตำแหน่ง ผดด. จำนวน 1 อัตรา

อ่านเพิ่มเติม

 • 4-09-2566 ลงเมื่อ
 • 693 อ่านแล้ว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง (ผดด.) ประจำปี 2565

อ่านเพิ่มเติม


ดูข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 


เอกสารดาวน์โหลด

 • 10-06-2567 ลงเมื่อ
 • 1 ดาวน์โหลด

รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗

 • 10-06-2567 ลงเมื่อ
 • 0 ดาวน์โหลด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

 • 13-05-2567 ลงเมื่อ
 • 33 ดาวน์โหลด

รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗

 • 2023-08-16 ลงเมื่อ
 • 363 ดาวน์โหลด

ส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

 • 2023-07-10 ลงเมื่อ
 • 261 ดาวน์โหลด

แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน

 • 2023-07-10 ลงเมื่อ
 • 261 ดาวน์โหลด

รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๓ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มิถุนายน ๒๕๖๖)


ดูเอกสารดาวน์โหลดทั้งหมด  


ผู้บริหาร

นายเทวฤทธิ์ กองจา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวนงนุช ตาคำ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้เยี่ยมชม

38173