ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานการจัดเวทีประชาชน การจัดทำแผนสุขภาพ ฯ 2567

 • 390 อ่านแล้ว
 • 9-04-2567 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)

 • 560 อ่านแล้ว
 • 14-03-2567 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

 • 743 อ่านแล้ว
 • 1-02-2567 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำ อปท. (ขรก. หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับอำนวยการขึ้นไป)

 • 380 อ่านแล้ว
 • 31-01-2567 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำ อปท. (ผู้ทรงคุณวุฒินอก อปท.)

 • 366 อ่านแล้ว
 • 31-01-2567 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม


ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด 


ข่าวกิจกรรม

19-03-2567

วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567

 • 346 อ่านแล้ว

อ่านเพิ่มเติม

15-03-2567

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2567

 • 343 อ่านแล้ว

อ่านเพิ่มเติม

03-03-2567

โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมและความโปร่งใส ฯ ประจำปี 2567

 • 293 อ่านแล้ว

อ่านเพิ่มเติม

01-03-2567

โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนตำบลศรีดอนไชย ประจำปี 2567

 • 307 อ่านแล้ว

อ่านเพิ่มเติม

14-03-2567

โครงการจัดทำแนวกันไฟป่า ประจำปี 2567

 • 277 อ่านแล้ว

อ่านเพิ่มเติม

01-02-2567

การตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขปัญหาการร้องเรียน/ร้องทุกข์ กรณีเหตุรำคาญ (ครั้งที่ 2)

 • 370 อ่านแล้ว

อ่านเพิ่มเติม


ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด 


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 • 7-09-3109 ลงเมื่อ
 • 579 อ่านแล้ว
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายทางบ้านม่อนมะปราง บ้านป่าตึงงาม บ้านทุ่งสง่าหมู่ที่ ๒ ๖ ๙ ตำบลศรีดอนไชย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม

 • 7-09-2566 ลงเมื่อ
 • 416 อ่านแล้ว
ประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณประโยชน์หมู่บ้าน บ้านหนองเลียบ หมู่ที่ 4 ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม

 • 7-09-2566 ลงเมื่อ
 • 565 อ่านแล้ว
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายทุ่งต้อม-ป่ารวก หมู่ 5,1 ที่ตั้งโครงการถนนสายทางบ้านทุ่งต้อม-ป่ารวก ต.ศร

อ่านเพิ่มเติม

 • 4-09-2566 ลงเมื่อ
 • 462 อ่านแล้ว
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก

อ่านเพิ่มเติม

 • 4-09-2566 ลงเมื่อ
 • 624 อ่านแล้ว
ประกาศขึ้นบัญชีการสรรหาพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 ตำแหน่ง ผดด. จำนวน 1 อัตรา

อ่านเพิ่มเติม

 • 4-09-2566 ลงเมื่อ
 • 667 อ่านแล้ว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง (ผดด.) ประจำปี 2565

อ่านเพิ่มเติม


ดูข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 


เอกสารดาวน์โหลด

 • 13-05-2567 ลงเมื่อ
 • 20 ดาวน์โหลด

รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗

 • 2023-08-16 ลงเมื่อ
 • 355 ดาวน์โหลด

ส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

 • 2023-07-10 ลงเมื่อ
 • 251 ดาวน์โหลด

แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน

 • 2023-07-10 ลงเมื่อ
 • 252 ดาวน์โหลด

รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๓ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มิถุนายน ๒๕๖๖)

 • 2023-07-10 ลงเมื่อ
 • 260 ดาวน์โหลด

รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

 • 2023-07-10 ลงเมื่อ
 • 246 ดาวน์โหลด

ข้อมูลน้ำเสียในพื้นที่ตำบลศรีดอนไชย


ดูเอกสารดาวน์โหลดทั้งหมด  


ผู้บริหาร

นายเทวฤทธิ์ กองจา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวนงนุช ตาคำ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้เยี่ยมชม

36577