ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ-เอกสารให้ความรู้
คู่มือ-ระเบียบ
แผนแม่บท-เอกสารให้ความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองทุน สปสช.
แผนการดำเนินการประจำปี
การติดตามประเมินผลแผน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
การตรวจสอบและควบคุมภายใน

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม


 

       
     
 
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตำแหน่ง ผดด. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
อบต.ศรีดอนไชย ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตำแหน่ง ...
 
บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างฯ
บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้า...
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้...
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนด
เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินแ...
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินฯ
เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินแ...
 
คำแถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ในการปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 นายกองค์การบริหารส่วน...
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย
เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส...
 
ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย
 
 
     
 

       
     
 
ประเพณีปีใหม่เมือง 2565
21 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ได้จ...
 
ติดตั้งไฟกิ่งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
วันที่19 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไช...
 
ออกบริการประชาชนซ่อมแซมไฟกิ่งภายในตำบล
วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายกองค์การบริ...
 
ประชุมคณะกรรมการ สปสช. อบต.ศรีดอนไชย
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำ...
 
 
 
โครงการทำแนวกันไฟ ประจำปี 2565
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลศรี...
 
การประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล ฯ
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำ...
 
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการจัดประชาคมระดับตำบล
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีด...
 
ประชุมพนักงาน อบต.ศรีดอนไชย
วันที่ 12 เมษายน 2565 นายเทวฤทธิ์ กองจา นายก อบต....
 
 
     
     
 

       
     
 
 
123
test
 
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2564
 
ประกาศงานก่อสร้าง
 
 
 
รายงานการติดตามประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
ข้อบัญญัติกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557
 
ประกาศอำเภอเทิง เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2565
 
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565
 
 
     
     
     
     
- งานกิจการสภา อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ยุติธรรมตำบลศรีดอนไชย


Username:

Password: 


 

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย
ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย 57230
โทรศัพท์ 0-5317-8076 โทรสาร 0-5317-8076
Email : sridonchai.go@gmail.com Website : http://www.sridonchai.go.th
©Copyright 2018 sridonchai.go.th All rights reserved. Powered by Computer Artist Chiangrai