ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ-เอกสารให้ความรู้
คู่มือ-ระเบียบ
แผนแม่บท-เอกสารให้ความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองทุน สปสช.
แผนการดำเนินการประจำปี
การติดตามประเมินผลแผน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม


 

ข่าวประชาสัมพันธ์

       
     
 
คำแถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ในการปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 นายกองค์การบริหารส่วน...
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย
เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส...
 
ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย
 
ประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพท์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลศรีดอนไชย สายตรงผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอน
 
 
 
ประชาสัมพันธ์การประชุมชุดปฏิบัติการตำบลศรีดอนไชย (ชปต.ศรีดอนไชย) วันที่ 15 กันยายน 2563
 
“SAVE ZONE NO NEW FACE พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด” ประจำปี 2563
วันที่ 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพย์ติด “SAVE ZON...
 
แนวทาง ขั้นตอน และกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และแจ้งเหตุการทุจริต ขององค์การบริหารส่วน
แนวทาง ขั้นตอน และกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ร...
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เรื่อง ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เรื่อง ประกาศ...
 
 
     
 

ภาพกิจกรรม

       
     
 
การแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 นายกองค์การบริหาร...
 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ครั้งแรก
เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 นายบุญส่ง ติน...
 
ประชุมชี้แจง รับฟังความคิดเห็น มาตรการป้องกันโควิด-19
14/07/2563 เวลา 09.00 น. อบต.ศรีดอนไชย ร่วมกับ กำ...
 
ท้องที่ ท้องถิ่น รวมน้ำใจช่วยภัยโควิดตับเต่า
ขอขอบคุณ ธารน้ำใจชาวศรีดอนไชยช่วยภัยโควิดตับเต่า”...
 
 
 
กิจกรรมการป้องกันโรคลัมปีสกินในตำบลศรีดอนไชย
วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนต...
 
กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ทำราวกันตก ม.9
22มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ร่...
 
รณรงค์การป้องกันโควิด-19
18 มิถุนายน 2564 นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส...
 
ประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นมาตรการป้องกันโควิด-19
วันที่ 11 มิถุนายน 2564 การประชุมผู้ปกครองเด็กเล็...
 
 
     
     
 

เอกสารต่างๆ

       
     
 
เรื่องประกาศผูู้ชนะเสนอราคา
โครงการพัฒซ่อมแซมแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางบ้านป่าต...
 
เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา
โครงการพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านป่าตึง...
 
คำแถลงนโยบายน่ายกองค์การบริหารส่วนตำบลต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 นายกองค์การบริหารส่วน...
 
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง...
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ประกาศใช้ข้อบัญญัติ...
 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่...
 
สรุปประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกปีงบประมาณ 2563
 
 
     
     
     
     


- งานกิจการสภา อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ยุติธรรมตำบลศรีดอนไชย


Username:

Password: