ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ-เอกสารให้ความรู้
คู่มือ-ระเบียบ
แผนแม่บท-เอกสารให้ความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองทุน สปสช.
แผนการดำเนินการประจำปี
การติดตามประเมินผลแผน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม


 

ข่าวประชาสัมพันธ์

       
     
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย
เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส...
 
ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย
 
ประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพท์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลศรีดอนไชย สายตรงผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอน
 
ประชาสัมพันธ์การประชุมชุดปฏิบัติการตำบลศรีดอนไชย (ชปต.ศรีดอนไชย) วันที่ 15 กันยายน 2563
 
 
 
“SAVE ZONE NO NEW FACE พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด” ประจำปี 2563
วันที่ 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพย์ติด “SAVE ZON...
 
แนวทาง ขั้นตอน และกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และแจ้งเหตุการทุจริต ขององค์การบริหารส่วน
แนวทาง ขั้นตอน และกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ร...
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เรื่อง ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เรื่อง ประกาศ...
 
ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
การขยายกำหนดระยะเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลู...
 
 
     
 

ภาพกิจกรรม

       
     
 
ประชุมชี้แจง รับฟังความคิดเห็น มาตรการป้องกันโควิด-19
14/07/2563 เวลา 09.00 น. อบต.ศรีดอนไชย ร่วมกับ กำ...
 
ท้องที่ ท้องถิ่น รวมน้ำใจช่วยภัยโควิดตับเต่า
ขอขอบคุณ ธารน้ำใจชาวศรีดอนไชยช่วยภัยโควิดตับเต่า”...
 
กิจกรรมการป้องกันโรคลัมปีสกินในตำบลศรีดอนไชย
วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนต...
 
กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ทำราวกันตก ม.9
22มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ร่...
 
 
 
รณรงค์การป้องกันโควิด-19
18 มิถุนายน 2564 นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส...
 
ประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นมาตรการป้องกันโควิด-19
วันที่ 11 มิถุนายน 2564 การประชุมผู้ปกครองเด็กเล็...
 
ป้องกันโรคไข้เลือดออก
วันที่ 9 มิ.ย.64 เวลา 13.30น. นายรณชัย ปาลี นายก...
 
การช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย
วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 จากเหตุการณ์ลมพายุพัดตำบล...
 
 
     
     
 

เอกสารต่างๆ

       
     
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง...
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ประกาศใช้ข้อบัญญัติ...
 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่...
 
สรุปประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกปีงบประมาณ 2563
 
 
 
ประกาศ
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563
 
สรุปประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกปีงบประมาณ 2563
 
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ณ จุดบริการ ประจำปี 2563
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ณ จุด...
 
 
     
     
     
     


- งานกิจการสภา อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ยุติธรรมตำบลศรีดอนไชย


Username:

Password: