ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ฯ ประจำปี 2567

 • 612 อ่านแล้ว
 • 28-06-2567 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม

เอกสารประกาศ เรื่องการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

 • 141 อ่านแล้ว
 • 27-06-2567 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศเรื่องการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

 • 130 อ่านแล้ว
 • 27-06-2567 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศกำหนด วันเวลา สถานที่ และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา ฯ เป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2567

 • 109 อ่านแล้ว
 • 25-06-2567 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์การออกบริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

 • 84 อ่านแล้ว
 • 21-06-2567 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม


ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด 


ข่าวกิจกรรม

17-06-2567

การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2/2567

 • 96 อ่านแล้ว

อ่านเพิ่มเติม

06-06-2567

งานประเพณีบุญบั้งไฟ ไทยอีสาน-ล้านนา ประจำปี 2567

 • 105 อ่านแล้ว

อ่านเพิ่มเติม

24-05-2567

โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมสรงน้ำพระธาตุจอมพ้น ประจำปีงบประมาณ 2567

 • 92 อ่านแล้ว

อ่านเพิ่มเติม

21-05-2567

การประชุมชี้แจง รับฟังความคิดเห็น การป้องกันการระบาดโรคไข้เลือดออกประจำปี 2567

 • 86 อ่านแล้ว

อ่านเพิ่มเติม

15-05-2567

ประชุมชี้งแจง รับฟังความคิดเห็น การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567

 • 97 อ่านแล้ว

อ่านเพิ่มเติม

10-05-2567

คณะศึกษาดูงานด้านธนาคารน้ำใต้ดิน จากจังหวัดสระบุรี

 • 80 อ่านแล้ว

อ่านเพิ่มเติม


ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด 


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 • 10-06-2567 ลงเมื่อ
 • 104 อ่านแล้ว
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

อ่านเพิ่มเติม

 • 7-09-3109 ลงเมื่อ
 • 690 อ่านแล้ว
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายทางบ้านม่อนมะปราง บ้านป่าตึงงาม บ้านทุ่งสง่าหมู่ที่ ๒ ๖ ๙ ตำบลศรีดอนไชย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม

 • 7-09-2566 ลงเมื่อ
 • 511 อ่านแล้ว
ประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณประโยชน์หมู่บ้าน บ้านหนองเลียบ หมู่ที่ 4 ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม

 • 7-09-2566 ลงเมื่อ
 • 655 อ่านแล้ว
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายทุ่งต้อม-ป่ารวก หมู่ 5,1 ที่ตั้งโครงการถนนสายทางบ้านทุ่งต้อม-ป่ารวก ต.ศร

อ่านเพิ่มเติม

 • 4-09-2566 ลงเมื่อ
 • 818 อ่านแล้ว
ประกาศขึ้นบัญชีการสรรหาพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 ตำแหน่ง ผดด. จำนวน 1 อัตรา

อ่านเพิ่มเติม

 • 4-09-2566 ลงเมื่อ
 • 767 อ่านแล้ว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง (ผดด.) ประจำปี 2565

อ่านเพิ่มเติม


ดูข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 


เอกสารดาวน์โหลด

 • 28-06-2567 ลงเมื่อ
 • 11 ดาวน์โหลด

เอกสารประกาศ เรื่องการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

 • 10-06-2567 ลงเมื่อ
 • 27 ดาวน์โหลด

รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗

 • 10-06-2567 ลงเมื่อ
 • 26 ดาวน์โหลด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

 • 13-05-2567 ลงเมื่อ
 • 54 ดาวน์โหลด

รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗

 • 2023-08-16 ลงเมื่อ
 • 388 ดาวน์โหลด

ส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

 • 2023-07-10 ลงเมื่อ
 • 285 ดาวน์โหลด

แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน


ดูเอกสารดาวน์โหลดทั้งหมด  


ผู้บริหาร

นายเทวฤทธิ์ กองจา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวนงนุช ตาคำ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้เยี่ยมชม

43010