ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์แผ่นพับความรู้การคลอดก่อนกำหนด2566

 • 86 อ่านแล้ว
 • ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

 • 115 อ่านแล้ว
 • 18-09-2566 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

 • 126 อ่านแล้ว
 • 19-06-2566 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม

เรื่อง กำหนดความลึกหรือพื้นที่ ที่ต้องแจ้งการขุดดินหรือถมดิน

 • 91 อ่านแล้ว
 • 2023-04-04 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑)

 • 73 อ่านแล้ว
 • 2023-03-28 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม


ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด 


ข่าวกิจกรรม

27-10-2566

การประชุมท้องถิ่นสัญจร ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566

 • 54 อ่านแล้ว

อ่านเพิ่มเติม

การมอบนโยบายบริหารงานประจำปีงบประมาณ 2567

 • 72 อ่านแล้ว

อ่านเพิ่มเติม

2023-07-04

การตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

 • 160 อ่านแล้ว

อ่านเพิ่มเติม

NaN2023-06--522

การเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

 • 82 อ่านแล้ว

อ่านเพิ่มเติม

2023-05-27

โครงการหนูน้อยปฐมวัยสวมหมวกนิรภัยมีวินัยจราจร ประจำปี 2566

 • 87 อ่านแล้ว

อ่านเพิ่มเติม

2023-05-27

การตรวจสอบติดตามโครงการก่อสร้าง

 • 69 อ่านแล้ว

อ่านเพิ่มเติม


ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด 


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 • 7-09-3109 ลงเมื่อ
 • 96 อ่านแล้ว
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายทางบ้านม่อนมะปราง บ้านป่าตึงงาม บ้านทุ่งสง่าหมู่ที่ ๒ ๖ ๙ ตำบลศรีดอนไชย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม

 • 7-09-2566 ลงเมื่อ
 • 71 อ่านแล้ว
ประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณประโยชน์หมู่บ้าน บ้านหนองเลียบ หมู่ที่ 4 ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม

 • 7-09-2566 ลงเมื่อ
 • 87 อ่านแล้ว
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายทุ่งต้อม-ป่ารวก หมู่ 5,1 ที่ตั้งโครงการถนนสายทางบ้านทุ่งต้อม-ป่ารวก ต.ศร

อ่านเพิ่มเติม

 • 4-09-2566 ลงเมื่อ
 • 80 อ่านแล้ว
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก

อ่านเพิ่มเติม

 • 4-09-2566 ลงเมื่อ
 • 84 อ่านแล้ว
ประกาศขึ้นบัญชีการสรรหาพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 ตำแหน่ง ผดด. จำนวน 1 อัตรา

อ่านเพิ่มเติม

 • 4-09-2566 ลงเมื่อ
 • 96 อ่านแล้ว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง (ผดด.) ประจำปี 2565

อ่านเพิ่มเติม


ดูข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 


เอกสารดาวน์โหลด

 • 2023-08-16 ลงเมื่อ
 • 196 ดาวน์โหลด

ส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

 • 2023-07-10 ลงเมื่อ
 • 118 ดาวน์โหลด

แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน

 • 2023-07-10 ลงเมื่อ
 • 120 ดาวน์โหลด

รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๓ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มิถุนายน ๒๕๖๖)

 • 2023-07-10 ลงเมื่อ
 • 110 ดาวน์โหลด

รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

 • 2023-07-10 ลงเมื่อ
 • 116 ดาวน์โหลด

ข้อมูลน้ำเสียในพื้นที่ตำบลศรีดอนไชย

 • 2023-07-07 ลงเมื่อ
 • 102 ดาวน์โหลด

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖


ดูเอกสารดาวน์โหลดทั้งหมด  


ผู้บริหาร

นายเทวฤทธิ์ กองจา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวนงนุช ตาคำ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

Link แนะนำ

ผู้เยี่ยมชม

55494