องค์การบริหารส่วนตำบลรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัด สำนักปลัด จำนวน  1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่  13 - 21  มิถุนายน  2567  สมัครได้ด้วยตนเอง ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้  053178076  ในวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลดเอกสาร