8 พฤษภาคม 2567 นายเทวฤทธิ์ กองจา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอบต.หนองปลาไหล จ.สระบุรี นำโดยนางชนัลญา รื่นสิน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล พร้อมด้วยพนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการธนาคารน้ำใต้ดินของ อบต.ศรีดอนไชย เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหลต่อไป