22 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตําบลศรีดอนไชยได้จัดโครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมสรงน้ำพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ อำเภอเทิง เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ พระธาตุจอมพ้น ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีกิจกรรมโรงทาน เพื่อสร้างจิตสำนึกในการบริการสาธารณะ ทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนอื่นใด