งานประเพณีบุญบั้งไฟ ไทยอีสาน-ล้านนา ประจำปี 2567 นายเทวฤทธิ์ กองจา นายก อบต.ศรีดอนไชย เป็นประธานจัดงานกล่าวรายงานแก่นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และนายวรายุทธ ค่อมบุญ นายอำเภอเทิง เป็นประธานกล่าวเปิดงานบุญบั้งไฟ ณ ลานโรงเรียนบ้านป่าตึงงาม หมู่ที่9 ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่น  ส่งเสริมอัตลักษณ์ของท้องถิ่นอีสานล้านนา ส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน   มีหน่วยงานร่วมบูรณาการโครงการได้แก่ อ.เทิง อบจ.เชียงราย  อบต.แม่ลอย อบต.หนองแรด  ทต.สันทรายงาม