วันที่18 พฤษภาคม 2566 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศณีดอนไชยมอบหมายให้นายสมพงษ์ บุญทิพย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชยพร้อมเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าโครงการวางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 บ้านทุ่งสง่า ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย