วันที่24 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชยได้จัดอบรม โครงการหนูน้อยปฐมวัยสวมหมวกนิภัยมีวินัยจราจร โดยมีนายเทวฤทธิ์ กองจา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำภอเทิง จังหวัดเชียงราย