วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 นายสมชาย ศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เหตุรำคาญกลิ่นจากการเลี้ยงสุกร ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านแม่ลอยหลวง ตำบลศรีดอนไชย โดยเจรจาหาทางออกการเลี้ยงออกจากพื้นที่ที่มีประชาชนอาศัยอยู่ พร้อมทั้งให้คำแนะนำตามสุขลักษณะต่อไป