ข่าวกิจกรรม

ลำดับ รายการ ไฟล์เอกสารแนบ รายละเอียดเพิ่มเติม
1 คณะผู้บริหาร พนักงาน และสมาชิกสภา อบต.ศรีดอนไชย ร่วมงานสลากภัตรพระธาตุจอมพ้น รายละเอียดเพิ่มเติม
2 งานออกให้บริการรถน้ำอเนกประสงค์ ซ่อมแซมไฟกิ่งบ้านป่ารวก หมู่ที 1 และบริการส่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภ รายละเอียดเพิ่มเติม
3 กิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพตำบลศรีดอนไชย โดยได้รับเกียรติจาก ท่านกำนันเนวิน ป็อกถา กำนันตำบลศรี รายละเอียดเพิ่มเติม
4 วันที่ 12 ตุลาคม 2561 ทีมงานพนักงานและสมาชิกอบต. ร่วมกันซ่อมถนนลาดยาง จากบ้านม.5 ถึง ม.9 ต.ศรีดอนไชย รายละเอียดเพิ่มเติม
5 งานชี้แนวเขตที่ตั้งศาลารอรถปากทาง ตำบลศรีดอนไชย ร่วมกับผู้นำท้องที่ ในวันที่ 5 ตุลาคม และงานเทฐานศาล รายละเอียดเพิ่มเติม
6 งานซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งต้อมหมู่ที่ 5 ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย เมื่อวานวันที่ 9 ตุลาคม รายละเอียดเพิ่มเติม
7 การแจกจ่ายวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธา รายละเอียดเพิ่มเติม
8 การประชุม ผู้นำ ผู้ใหญ่บ้าน ต.ศรีดอนไชย หารือการจัดงานประเพณี ตำบลศรีดอนไชย ณ ห้องประชุมองค์การบริหา รายละเอียดเพิ่มเติม
9 กิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมสร้างภูม รายละเอียดเพิ่มเติม
10 ทีมงานกองช่าง อบต.ศรีดอนไชย ร่วมกันซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ม่อนมะปราง ในวันศุกร์ที่ 16 พฤ รายละเอียดเพิ่มเติม
11 ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการ ต.ศรีดอนไชย รายละเอียดเพิ่มเติม
12 การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4/2561 รายละเอียดเพิ่มเติม
13 การประชุมการจัดทำแผนสุขภาพตำบลศรีดอนไชย ครั้งที่ 1/2562 รายละเอียดเพิ่มเติม
14 งานซ่อมแซมไฟกิ่งภายในตำบล รายละเอียดเพิ่มเติม
15 กิจกรรมสร้างรอยยิ้มให้เด็กๆ รายละเอียดเพิ่มเติม
16 กิจกรรมออกบริการซ่อมแซมไฟกิ่งภายในตำบล รายละเอียดเพิ่มเติม
17 กิจกรรม \"โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนและเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำชุมชน\" รายละเอียดเพิ่มเติม
18 ประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลศรีดอนไชย รายละเอียดเพิ่มเติม
19 ซ่อมแซมไฟกิ่ง หมู่ที่ 3 บ้านแม่ลอยหลวง รายละเอียดเพิ่มเติม
20 ซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งต้อม รายละเอียดเพิ่มเติม
21 \"โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562\" รายละเอียดเพิ่มเติม
22 กิจกรรรมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาหนองข่วงเกมส์ วันจันทร์ ที่24 ธันวาคม 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม
23 กิจกรรมตรวจประเมินผู้ประสบปัญหาทางสังคม ต.ศรีดอนไชย รายละเอียดเพิ่มเติม
24 บริการยกท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 ต.ศรีดอนไชย รายละเอียดเพิ่มเติม
25 กิจกรรมส่งมอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รายละเอียดเพิ่มเติม
26 กิจกรรมประชุมเตรียมงานการจัดกิจกรรมกีฬาผู้สูงอายุ รายละเอียดเพิ่มเติม
27 การประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายละเอียดเพิ่มเติม
28 งานซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านใหม่แม่ลอย หมู่ที่ 7 รายละเอียดเพิ่มเติม
29 โครงการการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย รายละเอียดเพิ่มเติม
30 โครงการกิจกรรมโครงการบริหารจัดการขยะตำบลศรีดอนไชย รายละเอียดเพิ่มเติม
31 (Kick Off) ตามแผนรณรงค์\"แยกก่อนทิ้ง\"เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย รายละเอียดเพิ่มเติม
32 ตรวจสอบในการซ่อมแซมบ้านรายนางแก้ว ทะนะใจ ม.1 รายละเอียดเพิ่มเติม
33 มอบเก้าอี้สุขขาจำนวน 2 ชุดให้รพ.สต.ศรีดอนไชย รายละเอียดเพิ่มเติม
34 บริการซ่อมแซมระบบประปา พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำใหม่ ให้กับพี่น้องประชาชนบ้านป่ารวก หมู่ที่ 1 รายละเอียดเพิ่มเติม
35 ซ่อมแซมไฟกิ่งภายในตำบลศรีดอนไชย บ้านป่ารวก หมู่ที่ 1 และ บ้านม่อนหินแก้ว หมู่ที่ 10 รายละเอียดเพิ่มเติม
36 ตรวจนิเทศ ตามนโยบายเน้นหนักกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2562 รายละเอียดเพิ่มเติม
37 กิจกรรมโครงการโครงการฝึกศึกษาแหล่งเรียนรู้สู่โลกกว้าง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม
38 คัดเลือกผลิตภัณณ์ผู้สูงอายุดีเด่น... รายละเอียดเพิ่มเติม
39 การประชุมชุดปฏิบัติการตำบลศรีดอนไชย รายละเอียดเพิ่มเติม
40 เจ้าหน้าที่ทีมรถน้ำอเนกประสงค์ ให้บริการซ่อมแซมไฟกิ่งภายในตำบล และให้บริการบรรทุกน้ำ เพื่อล้างทำความ รายละเอียดเพิ่มเติม
41 ร่วมทำบุญ และร่วมพิธีมุทิตาสักการะ รายละเอียดเพิ่มเติม
42 กิจกรรมการติดตามเยี่ยมเสริมพลังคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอเทิง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบ รายละเอียดเพิ่มเติม
43 กิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุ ต.ศรีดอนไชย การสาธิตการทำกรีนโคลน โดยประธานอสม.ตำบลศรีดอนไชย รายละเอียดเพิ่มเติม
44 กิจกรรมการออกให้บริการจัดเก็บภาษีประจำปี 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม
45 การขับเคลื่อนโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน รายละเอียดเพิ่มเติม
46 เหตุไฟไหม้บ่อขยะบ้านใหม่แม่ลอย หมู่ที่ 7 รายละเอียดเพิ่มเติม
47 ล้างถนน หมู่ที่ 1บ้านป่ารวก เพื่อช่วยลดค่าฝุ่นในเส้นทางสัญจร รายละเอียดเพิ่มเติม
48 พิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตรตามโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไช รายละเอียดเพิ่มเติม
49 บรรเทาปัญหาน้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค ณ วัดดอยป่าตึง รายละเอียดเพิ่มเติม
50 ปฏิบัติการโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน รายละเอียดเพิ่มเติม
51 ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งต้อม หมู่ที่ 5 รายละเอียดเพิ่มเติม
52 ซ่อมแซมไฟกิ่งภายในหมู่บ้าน บ้านป่ารวกหมู่ที่ 1 บ้านม่อนมะปรางหมู่ที่ 2 บ้านแม่ลอยหลวงหมู่ที่ 3 บ้านห รายละเอียดเพิ่มเติม
53 สรงน้ำพระธาตุปูหลง ประจำปี 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม
54 การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รายละเอียดเพิ่มเติม
55 งานบุญฉลองกุฏิวัดดอนแท่น บ้านจำไฮ ตำบลปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย รายละเอียดเพิ่มเติม
56 โครงการซ้อมแผนรับมือไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2562 ในวันที่ 26 มีนาคม 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม
57 กิจกรรมโครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัว \"หนึ่งครัวเรือน หนึ่งสมุนไพร\" รายละเอียดเพิ่มเติม
58 ทีมช่างชุดออกแบบชลประทาน จ.ลำปาง มาสำรวจออกแบบพื้นที่ โครงการสูบน้ำพลังไฟฟ้า รายละเอียดเพิ่มเติม
59 ระงับเหตุไฟไหม้ป่า บริเวณหน้าร้านควายชมพู ในพื้นที่ตำบลศรีดอนไชย เวลาประมาณ 3 ทุ่ม รายละเอียดเพิ่มเติม
60 คณะศึกษาดูงาน รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับความรู้ เรื่องการบริหารจัดการน้ำตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเ รายละเอียดเพิ่มเติม
61 ออกลาดตระเวนเขตป่าชุมชน เพื่อเฝ้าระวังไฟป่าและปัญหาหมอกควัน รายละเอียดเพิ่มเติม
62 โครงการถนนลาดยางบ้านทุ่งต้อม ม.5-บ้านป่ารวก ม.1 ตำบลศรีดอนไชย รายละเอียดเพิ่มเติม
63 สำรวจครงการทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด รายละเอียดเพิ่มเติม
64 ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่ารวก หมู่ที่ 1 รายละเอียดเพิ่มเติม
65 เวรยามประจำจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาล สงกรานต์ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม
66 พิธีรดน้ำ ดำหัว เจ้าคณะตำบลศรีดอนไชย และคณะสงฆ์ ตำบลศรีดอนไชย ณ วัดดอนไชย ม.8 ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เ รายละเอียดเพิ่มเติม
67 ระงับเหตุไฟไหม้บริเวณพื้นที่พระธาตุจอมพ้น ม.9 บ้านทุ่งสง่า ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย รายละเอียดเพิ่มเติม
68 โครงการคลองสวยน้ำใส ปี 4 (ศรีดอนไชยคลองสะอาด ไร้ผักตบชวา) ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ บริเวณฮ่องห้าง บ้าน รายละเอียดเพิ่มเติม
69 ประชุมคณะผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอน รายละเอียดเพิ่มเติม
70 ตรวจสอบพื้นที่คอสะพานชำรุด เพื่อทำการปรับปรุงซ่อมแซมส่วนที่เสียหาย ณ บ้านใหม่แม่ลอย หมู่ที่ 7 รายละเอียดเพิ่มเติม
71 การฟื้นฟูและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม
72 ผนังกั้นตลิ่งลำน้ำลอย บ้านหนองเลียบหมู่ที่ 4 รายละเอียดเพิ่มเติม
73 สร้างตลิ่งกั้นลำน้ำลอย หมู่ที่ 3 รายละเอียดเพิ่มเติม
74 ระงับเหตุไฟไหม้บ้านพักอาศัยของประชาชน หมู่ที่ 7 รายละเอียดเพิ่มเติม
75 ผู้สูงอายุ ต.ศรีดอนไชย เข้าร่วมงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพกายใจผู้สูงอายุอำเภอ รายละเอียดเพิ่มเติม
76 ก่อสร้างตลิ่งกั้นลำน้ำลอย หมู่ที่ 3 ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย รายละเอียดเพิ่มเติม
77 กิจกรรมสร้างผนังกั้นตลิ่งลำน้ำลอย บ้านหนองเลียบหมู่ที่ 4 รายละเอียดเพิ่มเติม
78 โครงการอบรมผู้นำชุมชน เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายละเอียดเพิ่มเติม
79 งานบรรเทาสาธารณภัยส่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค รายละเอียดเพิ่มเติม
80 ตรวจงานจ้าง โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 7 บ้านใหม่แม่ลอย รายละเอียดเพิ่มเติม
81 สำรวจ โครงการซ่อมสร้างบ้านให้แก่ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 7 รายละเอียดเพิ่มเติม
82 การประชุม ณ สาธารณสุขอำเภอเทิง ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม
83 โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟอีสาน-ล้านนา ประจำปี 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม
84 ต้อนรับคณะผู้บริหารองค์การสะพานปลาฯและคณะประมงจังหวัด มานิเทศงาน รายละเอียดเพิ่มเติม
85 บริการน้ำเพื่ออุปโภคแก่ประชาชนบ้านม่อนหลวง หมู่ที่ 8 และวัดดอนไชย ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย รายละเอียดเพิ่มเติม
86 ส่งมอบบ้าน ู้สูงอายุม.1 รายละเอียดเพิ่มเติม
87 ตรวจการจ้างโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยาง ม.5-1 รายละเอียดเพิ่มเติม
88 อบต.ศรีดอนไชยร่วมกับ ปศุสัตว์ อ.เทิงร่วมจัดโครงการฉีดวัคซีนสุนัขแมวครับ รายละเอียดเพิ่มเติม
89 กิจกรรมซ่อมแซมไฟกิ่งภายในตำบลศรีดอนไชย รายละเอียดเพิ่มเติม
90 กิจกรรมสภาองค์กรชุมชนตำบลศรีดอนไชย รายละเอียดเพิ่มเติม
91 อบต.ศรีดอนไชย สนับสนุนกระสอบและทราย และเจ้าหน้าที่ ร่วมแรงร่วมใจทำฝายกระสอบบ้านหนองเลียบ หมู่ที่ 4 เ รายละเอียดเพิ่มเติม
92 กิจกรรมบรรเทาสาธารณภัยตัดต้นไม้กีดขวางทางน้ำไหล ลำน้ำลอย หมู่ที่ 3 รายละเอียดเพิ่มเติม
93 พิธีเชิญถุงพระราชทาน มอบแก่ราษฏรผู้ประสบอุทกภัยตำบลศรีดอนไชย ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไช รายละเอียดเพิ่มเติม
94 วันที่ 16 สิงหาคม 2562 นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหรส่วนตำบลศรีดอนไชย พร้อมด้วยคณะทำงาน เจ้าหน้าที่ รายละเอียดเพิ่มเติม
95 วันที่ 19 สิงหาคม 2562 นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ได้รับการประสานงานว่าพบประชา รายละเอียดเพิ่มเติม
96 วันที่ 13 สิงหาคม 2562 กิจกรรมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี รายละเอียดเพิ่มเติม
97 วันที่ 13 สิงหาคม 2562 นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ประชุมร่วมกับ อสม.ตำบลศรีดอน รายละเอียดเพิ่มเติม
98 วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 ตรงกับแรม 8 ค่ำ เดือน 9 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไช รายละเอียดเพิ่มเติม
99 วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 กิจกรรมโครงการฝึกอบรมสร้างเยาวชนคนดีป้องกันการทุจริตและคอรัปชั่น (โตไปไม รายละเอียดเพิ่มเติม
100 วันที่ 24 สิงหาคม 2562 ผู้บริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เข้าสำรวจพื้นที่ รายละเอียดเพิ่มเติม
101 กิจกรรมโครงการร้อยใจรักษ์การประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริ ณ บ้านห้วยส้าน ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเช รายละเอียดเพิ่มเติม
102 กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลศรีดอนไชย ในวันที่ 29 สิงหาคม 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม
103 กิจกรรมการสาธิตการทำธนาคารน้ำใต้ดิน รายละเอียดเพิ่มเติม
104 กิจกรรมทำฝายกระสอบทรายบ้านหนองเลียบ หมู่ที่ 4 ตำบลศรีดอนไชย โดยการสนับสนุนกระสอบ ทราย จากองค์การบริห รายละเอียดเพิ่มเติม
105 กิจกรรมโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาดุกสำหรับผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ รายละเอียดเพิ่มเติม
106 องค์การบริหารศรีดอนไชย ดำเนินการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน เนื่องจาก รายละเอียดเพิ่มเติม
107 กิจกรรมการดำเนินงานของ อบต.ศรีดอนไชย คณะผู้บริหาร อบต. จนท. ผู้นำท้องที่ จนท.อำเภอ จนท.ฝ่ายป้องกันฯ รายละเอียดเพิ่มเติม
108 กิจกรรมควบคุมโรค หมู่ที่ 5 ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย รายละเอียดเพิ่มเติม
109 กิจกรรมมอบถุงยังชีพพระราชทาน รายละเอียดเพิ่มเติม
110 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหรส่วนตำบลศรีดอนไชย พร้อมด้วยคณะทำงาน เจ้าหน รายละเอียดเพิ่มเติม
111 วันที่ 13 สิงหาคม 2562 กิจกรรมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี รายละเอียดเพิ่มเติม
112 วันที่ 13 สิงหาคม 2562 นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ประชุมร่วมกับ อสม.ตำบลศรีดอน รายละเอียดเพิ่มเติม
113 กิจกรรมทำบุญสัญจร รายละเอียดเพิ่มเติม
114 โครงการฝึกอบรมสร้างเยาวชนคนดีป้องกันการทุจริตและคอรัปชั่น (โตไปไม่โกง) รายละเอียดเพิ่มเติม
115 สนับสนุนกระสอบทราย ทราย และไม้หลัก ม.3 รายละเอียดเพิ่มเติม
116 กิจกรรมโครงการร้อยใจรักษ์การประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริ ณ บ้านห้วยส้าน ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเช รายละเอียดเพิ่มเติม
117 กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลศรีดอนไชย ในวันที่ 29 สิงหาคม 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม
118 การประชุมโครงการแก้ไขปัญหาความเร่งด่วนด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ครั้งที่ 1/2562 รายละเอียดเพิ่มเติม
119 วันที่ 11-12 กันยายน 2562 นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหรส่วนตำบลศรีดอนไชย เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงส รายละเอียดเพิ่มเติม
120 การประชุมโครงการแก้ไขปัญหาความเร่งด่วนด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ครั้งที่ 1/2562 รายละเอียดเพิ่มเติม
121 ทำบุญสัญจร.ณ.วัดดอนไชย.ต.ศรีดอนไชย.อ.เทิง(บ้านแม่ลอยหลวง) รายละเอียดเพิ่มเติม
122 กิจกรรมงานซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านบ้านทุ่งต้อมหมู่ที่ 5 ในวันที่ 5-6 กันยายน 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม
123 การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนตำบลศรีดอนไชย ในวันที่ 6 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่ รายละเอียดเพิ่มเติม
124 วันที่ 12 กันยายน 2562 นายสมบูรณ์ มาลารัตน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นประธานเปิดกิจกรรม\"โครงการอ รายละเอียดเพิ่มเติม
125 พ่นหมอกควันควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งสง่า รายละเอียดเพิ่มเติม
126 โครงส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนตำบลศรีดอนไชย รายละเอียดเพิ่มเติม
127 วันที่ 13 กันยายน 2562 คุณหมอจากโรงพยาบาลเทิง ออกให้บริการตรวจสุขภาพฟันให้น้องนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก รายละเอียดเพิ่มเติม
128 วันที่ 13 กันยายน 2562 นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบร รายละเอียดเพิ่มเติม
129 กิจกรรมการออกบริการซ่อมแซมไฟกิ่ง บ้านหมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 6 ในวันที่ 17 กันยายน 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม
130 กิจกรรมท่านนายก อบต.ศรีดอนไชย นายรณชัย ปาลี และเจ้าหน้าที่ต้อนรับคณะศึกษาดูงานของกลุ่มสตรีวังเหนือ อ รายละเอียดเพิ่มเติม
131 กิจกรรม นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน รายละเอียดเพิ่มเติม
132 กิจกรรมเจ้าหน้าที่ อบต.ออกให้บริการพ่นหมอกควันเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ในวันที่ 19 ก รายละเอียดเพิ่มเติม
133 กิจกรรมการเข้าร่วมโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ รักษาความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รายละเอียดเพิ่มเติม
134 กิจกรรมเจ้าหน้าที่ อบต.ศรีดอนไชย ตรวจงานโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านป่าตึงงามหมู่ที่ รายละเอียดเพิ่มเติม
135 กิจกรรมเจ้าหน้าที่ อบต.ศรีดอนไชย ตรวจงานโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านบ้านหนองเลียบ หม รายละเอียดเพิ่มเติม
136 คณะกรรมการตรวจงานจ้างร่วมกันตรวจงานโครงการลงดินลูกรังถนนบ้านทุ่งสง่า หมู่ที่ 9 รายละเอียดเพิ่มเติม
137 จ้าหน้าที่ออกบริการซ่อมแซมไฟกิ่ง บ้านหนองเลียบ หมู่ที่ 4 จำนวน 2 จุด รายละเอียดเพิ่มเติม
138 คณะกรรมการตรวจงานจ้าง ร่วมกันตรวจงานโครงการซ่อมแซมถนนสายทางบ้านหนองเลียบเชื่อมบ้านป่ารวก หมู่ที่ 1 รายละเอียดเพิ่มเติม
139 กิจกรรมสืบสานประเพณีสรงน้ำประเจ้าแสนแซ่ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ วัดบ้านหนองเลียบ หมู่ที่ 4 รายละเอียดเพิ่มเติม
140 นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย นายเกรียงศักดิ์ มั่นรอด ผู้อำนวยการกองช่าง ตรวจสอบค รายละเอียดเพิ่มเติม
141 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสำอาดศาสนสถาน ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวั รายละเอียดเพิ่มเติม
142 กิจกรรมโครงการตานก๋วยสลากพระธาตุจอมโป้น ประจำปีงบประมาณ 2563 ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย รายละเอียดเพิ่มเติม
143 กิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รายละเอียดเพิ่มเติม
144 กิจกรรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ และกิจกรรมนันทนาการของโรงเรียนผู้สูงอายุประจำเดือนตุลาคม รายละเอียดเพิ่มเติม
145 เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานพัฒนาชุมชน ตรวจเยี่ยมและช่วยประสานงานในการสร้างบ้านผู้พิการบ้านแม่ลอยหลวง หมู่ที่ รายละเอียดเพิ่มเติม
146 กิจกรรมอบรมธนาคารน้ำกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน รายละเอียดเพิ่มเติม
147 พิธีและรับมอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทานในพระนามาภิไธย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รายละเอียดเพิ่มเติม
148 มอบบ้านให้แก่ นางลัย นายอาจ ปัญญาราช รายละเอียดเพิ่มเติม
149 อนุรักษ์สืบสานงานประเพณี วันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
150 งานทอดกฐินตำบลศรีดอนไชย ประจำปี 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม
151 กิจกรรม จนท.อบต.ศรีดอนไชย ออกให้บริการซ่อมแซมไฟกิ่งบ้านป่าตึงงาม หมู่ที 6 จำนวน 6 จุด ในวันที่ 14 พฤ รายละเอียดเพิ่มเติม
152 ตรวจสอบความเสียหายภัยพิบัติด้านพืชระดับหมู่บ้าน รายละเอียดเพิ่มเติม
153 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯเกี่ยวกับการดำเนินงาน เรื่อง การจัดการบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภา รายละเอียดเพิ่มเติม
154 ประชุมหารือเพื่อดำเนินการขอรับงบประมาณแผนงานการงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลศรีดอนไชย ประจำป รายละเอียดเพิ่มเติม
155 ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก รายละเอียดเพิ่มเติม
156 มอบวัสดุ อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพิ่งพิงตำบลศรีดอนไชย รายละเอียดเพิ่มเติม
157 ควบคุมเหตุไฟไหม้แปลงนาข้าวดังกล่าว และขอความร่วมมือประชาชนงดเผา เพื่อเป็นการป้องกันการลุกลามไปยังพื้ รายละเอียดเพิ่มเติม
158 กิจกรรมซ่อมแซมไฟกิ่งภายในตำบล รายละเอียดเพิ่มเติม
159 งานซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 1 บ้านป่ารวก (ข้างวัดบ้านป่ารวก บ่อเก่า) รายละเอียดเพิ่มเติม
160 งานประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการของอบต.ศรีดอนไชย รายละเอียดเพิ่มเติม
161 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย รายละเอียดเพิ่มเติม
162 คณะกรรมการตรวจงานจ้างร่วมกันตรวจงานโครงการลงดินลูกรังถนนบ้านทุ่งสง่า หมู่ที่ 9 ตำบลศรีดอนไชย อ.เทิง รายละเอียดเพิ่มเติม
163 เจ้าหน้าที่ออกบริการซ่อมแซมไฟกิ่ง บ้านหนองเลียบ หมู่ที่ 4 จำนวน 2 จุด รายละเอียดเพิ่มเติม
164 คณะกรรมการตรวจงานจ้าง ร่วมกันตรวจงานโครงการซ่อมแซมถนนสายทางบ้านหนองเลียบเชื่อมบ้านป่ารวก หมู่ที่ 1 รายละเอียดเพิ่มเติม
165 นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย คณะผู้บริหาร พนักงาน ร่วมงานกิจกรรมสืบสานประเพณีสรง รายละเอียดเพิ่มเติม
166 วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2560 เวลาประมาณ 10.37 น. นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย นายเ รายละเอียดเพิ่มเติม
167 สร้างบ้านผู้พิการหมู่ที่ 3 บ้านแม่ลอยหลวง ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย จำนวน 2 ราย รายละเอียดเพิ่มเติม
168 กิจกรรมถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รายละเอียดเพิ่มเติม
169 ตานก๋วยสลากพระธาตุจอมโป้น ประจำปีงบประมาณ 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
170 กิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รายละเอียดเพิ่มเติม
171 โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลศรีดอนไชย เดือน ตุลาคม 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม
172 พิธีและรับมอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทานในพระนามาภิไธย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ รายละเอียดเพิ่มเติม
173 โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน กิจกรรมอบรมธนาคารน้ำกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน รายละเอียดเพิ่มเติม
174 มอบบ้านผู้พิการ ม.3 รายละเอียดเพิ่มเติม
175 ซ่อมแซมไฟกิ่งบ้านป่าตึงงาม หมู่ที 6 ประจำปี 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
176 ตรวจสอบความเสียหายภัยพิบัติด้านพืชระดับหมู่บ้าน รายละเอียดเพิ่มเติม
177 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯเกี่ยวกับการดำเนินงาน เรื่อง การจัดการบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภา รายละเอียดเพิ่มเติม
178 ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพตำบลศรีดอนไชย รายละเอียดเพิ่มเติม
179 ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก รายละเอียดเพิ่มเติม
180 มอบวัสดุ อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพิ่งพิงตำบลศรีดอนไชย รายละเอียดเพิ่มเติม
181 ควบคุมเหตุไฟไหม้แปลงนาข้าว ม.8 รายละเอียดเพิ่มเติม
182 กิจกรรมซ่อมแซมไฟกิ่งภายในตำบล รายละเอียดเพิ่มเติม
183 พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่อง รายละเอียดเพิ่มเติม
184 วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม
185 วันที่ 6 ธันวาคม 2562 นายสี อินต๊ะโน รองนายก อบต.ศรีดอนไชย นายเกรียงศักดิ์ มั่นรอด และทีมงาน ร่วมกับ รายละเอียดเพิ่มเติม
186 ติดตั้งกระจกโค้ง รายละเอียดเพิ่มเติม
187 วันที่ 9 ธันวาคม 2562 นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ร่วมติดตาม ตรวจเยี่ยมการขุดลอ รายละเอียดเพิ่มเติม
188 วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เจ้าหน้าที่กองช่าง อบต.ศรีดอนไชย ปฏิบัติหน้าที่ซ่อมแซมไฟกิ่งภายในตำบล ตามที่ได รายละเอียดเพิ่มเติม
189 วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2562 นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ร่วมติดตาม ตรวจเยี่ยมใ รายละเอียดเพิ่มเติม
190 วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2562 การเริ่มดำเนินการติดตั้งไฟกิ่งส่องสว่างถนนทางเข้าปากทางบ้านหนองเลียบ หม รายละเอียดเพิ่มเติม
191 11 ธันวาคม 2562 นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เข้าร่วมการประชุมการจัดงานกีฬาเครือ รายละเอียดเพิ่มเติม
192 วันที่ 12 ธันวาคม 2562 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย สมัยสามัญที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมอง รายละเอียดเพิ่มเติม
193 วันที่ 13 ธันวาคม 2562 กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการ การดำเนินงานโครงการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาว รายละเอียดเพิ่มเติม
194 ประกวดสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง สาขากลุ่มเกษตรกรทำประมง หรือกลุ่มเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิส รายละเอียดเพิ่มเติม
195 ร่วมพิธีเปิดงานกิจกรรมข่วงมหกรรมนับร้อยปี ของดีอำเภอเทิง ประจำปี 2562 ณ ข่วงกิจกรรมอำเภอเทิง อ.เทิง รายละเอียดเพิ่มเติม
196 กิจกรรมนันทนาการ การมอบของขวัญ เป็นการมอบความสุขให้กับผู้สูงอายุในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ รายละเอียดเพิ่มเติม
197 เปิดกิจกรรมจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ รายละเอียดเพิ่มเติม
198 \"ป่ารวกเกมส์\" ประจำปีการศึกษา 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม
199 แข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ประจำปีการศึกษา 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม
200 ออกพื้นที่สำรวจข้อมูลการทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดในครัวเรือน รายละเอียดเพิ่มเติม
201 บริการรถน้ำอเนกประสงค์บรรทุกน้ำทำความสะอาดสถานที่สาธารณะตำบลศรีดอนไชย รายละเอียดเพิ่มเติม
202 ส่งน้ำพระธาตุจอมพ้น รายละเอียดเพิ่มเติม
203 วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพตำบลศรีดอนไชย ประชุมหารือเกี่ยวกับการทำงาน การ รายละเอียดเพิ่มเติม
204 ออกให้บริการซ่อมแซมไฟกิ่งภายในตำบล รายละเอียดเพิ่มเติม
205 ในวันที่ 24-27 มกราคม 2563 กิจกรรมโครงการอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนตามแนวปรัชญา รายละเอียดเพิ่มเติม
206 บรรทุกน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคให้ประชาชน บ้านหมู่ที่ 9 รายละเอียดเพิ่มเติม
207 วันพุธที่ 23 มกราคม 2563 ทีมเจ้าหน้าที่ นำรถน้ำอเนกประสงค์เข้าระงับเหตุไฟไหม้ ตามที่ได้รับแจ้งในพื้น รายละเอียดเพิ่มเติม
208 วันที่ 28 มกราคม 2563 เจ้าหน้าที่กองช่าง อบต.ศรีดอนไชย ออกให้บริการซ่อมแซมไฟกิ่งภายในตำบล หมู่ที่ 2, รายละเอียดเพิ่มเติม
209 วันที่ 29 มกราคม 2563 การประชุมชุดปฏิบัติการตำบลศรีดอนไชย (ชปต.) ในการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการต่าง ณ รายละเอียดเพิ่มเติม
210 การขยายผลโครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด ณ วัดทุ่งต้อม หมู่ที่ 5 รายละเอียดเพิ่มเติม
211 กิจกรรมส่งเสริมความรู้การทำธนาคารน้ำใต้ดิน ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ รายละเอียดเพิ่มเติม
212 สำรวจถนนเพื่อการเกษตร ในตำบลศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย รายละเอียดเพิ่มเติม
213 กิจกรรมการแก้ไขปัญหาน้ำขังรางระบายน้ำ รายละเอียดเพิ่มเติม
214 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 การประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกต รายละเอียดเพิ่มเติม
215 สำรวจโครงการขุดลอกคลอง บ้านม่อนหินแก้วหมู่ที่ 10 และสำรวจการขุดลอกคลองบ้านป่าตึงงาม หมู่ที่ 6 รายละเอียดเพิ่มเติม
216 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย และคณะทีมงานได้พาท่าน ดร. รายละเอียดเพิ่มเติม
217 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 25 รายละเอียดเพิ่มเติม
218 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลศรีดอนไชย ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม รายละเอียดเพิ่มเติม
219 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย พนักงาน ร่วมกับ กำนัน/ผู รายละเอียดเพิ่มเติม
220 วันที่ 3 มีนาคม 2563 โครงการปรับถนนสายการเกษตรสายทางบ้านหนองเลียบ หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีดอนไชย เชื่อมบ้า รายละเอียดเพิ่มเติม
221 วันที่ 4 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่กองช่าง อบต.ศรีดอนไชย ออกให้บริการซ่อมแซมระบบประปาบ้านทุ่งต้อม หมู่ รายละเอียดเพิ่มเติม
222 วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย นำพนักงานส่วนตำบลช่วยกันทำควา รายละเอียดเพิ่มเติม
223 วันอาทิตย์ ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๓ กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสรงน้ำพระธาตุปูหลง ประจำปี ๒๕๖๓ ณ พระธาตุป รายละเอียดเพิ่มเติม
224 วันที่ ๘- ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีงานบุญมหาชาติ (บุญเผวด) ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดอรุณ รายละเอียดเพิ่มเติม
225 วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ การประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ สำหรับประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส รายละเอียดเพิ่มเติม
226 วันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีดอ รายละเอียดเพิ่มเติม
227 วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ได้รับเกียรติเป็นประธานเปิด รายละเอียดเพิ่มเติม
228 วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย พร้อมคณะผู้บริหาร บุคคลกร พั รายละเอียดเพิ่มเติม
229 วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่กองช่าง อบต.ศรีดอนไชย ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการซ่อมแซม และล้างทำคว รายละเอียดเพิ่มเติม
230 วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุข รายละเอียดเพิ่มเติม
231 วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๒๐.๐๐ น. นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ นำรถน้ำดับเพลิง พร้อมด้วยเจ้าหน้า รายละเอียดเพิ่มเติม
232 วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 นายสมบูรณ์ มาลารัตน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย นางสาวนงนุช ตาคำ รองป รายละเอียดเพิ่มเติม
233 วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ได้รับแจ้งเหตุความเสียหายจาก รายละเอียดเพิ่มเติม
234 วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ซ่อม รายละเอียดเพิ่มเติม
235 วันที่ 8 พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายได้รับเกียรติรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย พร้อมพนักงาน ลู รายละเอียดเพิ่มเติม
236 วันที่ 9 พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารให้กับประชาชนบ้านป่าตึงงาม หมู่ที่ 6 ตำบลส่วนต รายละเอียดเพิ่มเติม
237 วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ได้ดำเนินการโครงการโครงการเจาะบ่อบาดาลเ รายละเอียดเพิ่มเติม
238 วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย โดยการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตร รายละเอียดเพิ่มเติม
239 14 พฤษภาคม 2563 นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้มอบเงินให้ก รายละเอียดเพิ่มเติม
240 วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการต รายละเอียดเพิ่มเติม
241 15 พฤษภาคม 2563ซ่อมแซมซัมเมิสน้ำบาดาล และติดตั้งสายล่อฟ้า ร่วมกับ ผู้นำ ประชาชนจิตอาสา ณ วัดบ้านทุ่ง รายละเอียดเพิ่มเติม
242 วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการซ่อมแซม รายละเอียดเพิ่มเติม
243 วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ อบต.ศรีดอนไชย ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง เข รายละเอียดเพิ่มเติม
244 วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ อบต.ศรีดอนไชย ร่วมกันกับผู้นำ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 เข้าต รายละเอียดเพิ่มเติม
245 วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่กองช่าง อบต.ศรีดอนไชย ได้รับมอบหมายจาก นายรณชัย ปาลี นายกองค์ก รายละเอียดเพิ่มเติม
246 วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่กองช่าง อบต.ศรีดอนไชย ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบความลึก โครงการขุด รายละเอียดเพิ่มเติม
247 วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ กองช่าง อบต.ศรีดอนไชย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตรวจงาน รายละเอียดเพิ่มเติม
248 วันที่ 2 มิถุนายน 2563 กิจกรรมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำป รายละเอียดเพิ่มเติม
249 วัน 4 มิถุนายน 2563 กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการบริการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ รายละเอียดเพิ่มเติม
250 วันที่ 4 มิถุนายน 2563เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการตรวจงานจ้าง อบต.ศรีดอนไชย ร่วมกันกับผู้นำหมู่บ้านตรวจสอบ รายละเอียดเพิ่มเติม
251 วันที่ 4 มิถุนายน 2563เจ้าหน้าที่กองช่าง อบต.ศรีดอนไชย ทำการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้สา รายละเอียดเพิ่มเติม
252 วันที่ 5 มิถุนายน ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการตรวจงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ร่วมกันกับผู้ รายละเอียดเพิ่มเติม
253 วันที่ 6 มิถุนายน ๒๕๖๓ นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ได้สนับสนุนการขอรับบริจาคกา รายละเอียดเพิ่มเติม
254 วันที่ 7 มิถุนายน ๒๕๖๓ นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกั รายละเอียดเพิ่มเติม
255 วันที่ 8 มิถุนายน ๒๕๖๓ นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย มอบหมายให้ทีมกองช่าง อบต.ศร รายละเอียดเพิ่มเติม
256 วันที 9 มิถุนายน ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการตรวจงานจ้าง ร่วมกันดำเนินการตรวจสอบโครงการก่อสร้างฝาย ห รายละเอียดเพิ่มเติม
257 วันที่ 10 มิถุนายน ๒๕๖๓ นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ร่วม รายละเอียดเพิ่มเติม
258 วันที่ 10 มิถุนายน ๒๕๖๓ นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย พร้อมคณะทำงาน ร่วมกันกับนาย รายละเอียดเพิ่มเติม
259 วันที่ 10 มิถุนายน 2563 นายเกรียงศักดิ์ มั่นรอด ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ร่ รายละเอียดเพิ่มเติม
260 วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย พร้อมเจ รายละเอียดเพิ่มเติม
261 วันที่ 14 มิถุนายน 2563 เวลาประมาณ 21.35 น. เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมทีมงาน ดำเนิน รายละเอียดเพิ่มเติม
262 วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่กองช่าง อบต.ศรีดอนไชย ร่วมกันกับผู้นำ คณะกรรมการหมู่บ้าน ร่วมกัน รายละเอียดเพิ่มเติม
263 วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่คณะกรรมการตรวจรับโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำห้วยปางวัว หมู่ที่ 3 และโ รายละเอียดเพิ่มเติม
264 วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดส่งน้ รายละเอียดเพิ่มเติม
265 วันที่ 20,22,26 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจ รายละเอียดเพิ่มเติม
266 วันที่ 24 มิถุนายน 2563 นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เข้าร่วมกิจกรรมการต้อนรับผ รายละเอียดเพิ่มเติม
267 วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบต.ศรีดอนไชย พร้อมด้วยคณะครูผู้ดูแล รายละเอียดเพิ่มเติม
268 วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมแก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำขัง กำจัดลูกน้ำยุงลายในรางระบายน้ำ โดยการแก้ไขรางร รายละเอียดเพิ่มเติม
269 วันที่ 10 กรกฎาคม 2563กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอาย รายละเอียดเพิ่มเติม
270 วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง อบต.ศรีดอนไชย ลงพื้นที่ตรวจสอบความถูกต้องตามแ รายละเอียดเพิ่มเติม
271 วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง อบต.ศรีดอนไชย ลงพื้นที่ตรวจสอบความถูกต้องตามแ รายละเอียดเพิ่มเติม
272 วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมการการปลูกหญ้าแฝกป้องกันการพังทลายของดิน นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริ รายละเอียดเพิ่มเติม
273 วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออกให้กับประชาชน รอบที่ 2 อ รายละเอียดเพิ่มเติม
274 วันที่ 16 กรกฎาคม ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่กองช่าง อบต.ศรีดอนไชย ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ซ่อมแซมไฟกิ่ รายละเอียดเพิ่มเติม
275 วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออกให้กับประชาชน รอบที่ 3 อ รายละเอียดเพิ่มเติม
276 วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมการการปลูกหญ้าแฝกป้องกันการพังทลายของดิน นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริห รายละเอียดเพิ่มเติม
277 วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมด้วยทีมงาน อบต.ศรีดอนไชย ระงับเหตุการณ์ไฟไห รายละเอียดเพิ่มเติม
278 วันที่ 20 กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ได้รับเกียรติร่วมเป็นคณะที่ รายละเอียดเพิ่มเติม
279 วันที่ 20 กรกฎาคม ๒๕๖๓ กิจกรรมเจ้าหน้าที่กองช่าง อบต.ศรีดอนไชย ซ่อมแซมไฟกิ่งภายในตำบลบ้านม่อนหินแก้ว รายละเอียดเพิ่มเติม
280 วันที่ 21 กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชยพร้อมด้วยทีมงาน ร่วมกันกับผู รายละเอียดเพิ่มเติม
281 วันที่ 21 กรกฎาคม ๒๕๖๓ กิจกรรมเจ้าหน้าที่กองช่าง อบต.ศรีดอนไชย ซ่อมแซมไฟกิ่งภายในตำบลบ้านใหม่แม่ลอย รายละเอียดเพิ่มเติม
282 วันที่ 23 กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชยพร้อมด้วยทีมงาน ร่วมกันกับผู รายละเอียดเพิ่มเติม
283 วันที่ 4 สิงหาคม 2563 กิจกรรม เจ้าหน้าที่กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ร่วมกันกับผู้นำหมู่บ รายละเอียดเพิ่มเติม
284 วันที่ 6 สิงหาคม 2563 กิจกรรม เจ้าหน้าที่กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ให้บริการซ่อมแซมระบบไ รายละเอียดเพิ่มเติม
285 วันที่ 7 สิงหาคม 2563 กิจกรรม งานพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย จัดการประชุมชมรมคนพิการตำ รายละเอียดเพิ่มเติม
286 วันที่ 10 สิงหาคม 2563 กิจกรรม เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ได้รับมอบหมายเป็นคณะกรรมกา รายละเอียดเพิ่มเติม
287 วันที่ 10 สิงหาคม 2563 กิจกรรม เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบโครง รายละเอียดเพิ่มเติม
288 วันที่ 11 สิงหาคม 2563 กิจกรรมการประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลศรี รายละเอียดเพิ่มเติม
289 วันที่ 11 สิงหาคม 2563 กิจกรรมเจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ได้รับมอบหมายให้ดำเน รายละเอียดเพิ่มเติม
290 วันที่ 11 สิงหาคม 2563 กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพตำบลศรีดอนไชย ครั้งที่ 2/2563 ในการ รายละเอียดเพิ่มเติม
291 วันที่ 12 สิงหาคม 2563 คณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เข้าร่วมพิธีเนื่อง รายละเอียดเพิ่มเติม
292 วันที่ 14 สิงหาคม 2563 กิจกรรมเจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ได้รับมอบหมายให้ดำเ รายละเอียดเพิ่มเติม
293 วันที่ 14 สิงหาคม 2563 กิจกรรมการการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ รายละเอียดเพิ่มเติม
294 วันที 17 สิงหาคม 2563 นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย มอบหมายเจ้าหน้าที่ดำเนินการแ รายละเอียดเพิ่มเติม
295 วันที่ 18 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย งานพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสน รายละเอียดเพิ่มเติม
296 วันที่ 22 สิงหาคม 2563 นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลดำเน รายละเอียดเพิ่มเติม
297 วันที่ 25 สิงหาคม ๒๕๖๓ กิจกรรมเจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ออกให้บริการซ่อมแซมไ รายละเอียดเพิ่มเติม
298 วันที่ 26 สิงหาคม 2563 กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลศรีดอนไชย ครั้งที่ 2 รายละเอียดเพิ่มเติม
299 วันที่ 26 สิงหาคม 2563 นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย คณะผู้บริหาร พนักงาน ร่วมกัน รายละเอียดเพิ่มเติม
300 วันที่ 27 สิงหาคม 2563 การทำกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลศรีดอนไชย โดยได้รับเกียรติจากนาย ณัฐวุฒ รายละเอียดเพิ่มเติม
301 วันที่ 27 สิงหาคม 2563 กิจกรรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานจัดเก็บรายได้ อบต.ศรีดอนไชย ให้บริการจัดเก็บภาษีนอกส รายละเอียดเพิ่มเติม
302 วันที่ 28 สิงหาคม 2563 กิจกรรมอบรม “โครงการ ยิ้มสวย ฟันใส ประจำปีงบประมาณ 2563” โดยฝ่ายงานกองการศึก รายละเอียดเพิ่มเติม
303 วันที่ 31 สิงหาคม 2563 นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ร่วมกันกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รายละเอียดเพิ่มเติม
304 วันที่ 31 สิงหาคม 2563 กิจกรรมเจ้าหน้าที่กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชยให้บริการซ่อมแซมไฟกิ่ง รายละเอียดเพิ่มเติม
305 วันที่ 31 สิงหาคม 2563 กิจกรรมเจ้าหน้าที่กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชยให้บริการซ่อมแซมระบบปร รายละเอียดเพิ่มเติม
306 วันที่ 2 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่กองช่าง อบต.ศรีดอนไชย ให้บริการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในกล่องควบคุมประปา โ รายละเอียดเพิ่มเติม
307 วันที่ 3 กันยายน 2563 อบต.ศรีดอนไชย จัดกิจกรรมโครงการอบรมและให้ความรู้การส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่พื รายละเอียดเพิ่มเติม
308 วันที่ 9 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่ อบต.ศรีดอนไชย ให้บริการซ่อมแซมระบบประปาบ้านหนองเลียบ หมู่ที่ 4 ตำบ รายละเอียดเพิ่มเติม
309 วันที่ 10 กันยายน 2563 นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน อบ รายละเอียดเพิ่มเติม
310 วันที่ 10 กันยายน 2563 นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน อบ รายละเอียดเพิ่มเติม
311 วันที่ 11 กันยายน 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย มอบเครื่องแบบและหนังสือเรียน รายละเอียดเพิ่มเติม
312 วันที่ 14 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่ อบต.ศรีดอนไชย นำรถน้ำอเนกประสงค์ให้บริการประชาชนยกเสาไฟฟ้า บ้านป่ รายละเอียดเพิ่มเติม
313 วันที่ 15 กันยายน 2563 นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เป็นประธานการประชุมชุดปฏิบัต รายละเอียดเพิ่มเติม
314 วันที่ 16 กันยายน 2563 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบต.ศรีดอนไชย จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและ รายละเอียดเพิ่มเติม
315 วันที่ 17 กันยายน 2563 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ จัดกิจกรรมประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้บริ รายละเอียดเพิ่มเติม
316 วันที่ 17-18 กันยายน 2563 นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย นำคณะผู้นำทุกภาคส่วนตำบลศ รายละเอียดเพิ่มเติม
317 วันที่ 18 กันยายน 2563 อบต.ศรีดอนไชย จัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒน รายละเอียดเพิ่มเติม
318 18 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่ อบต.ศรีดอนไชย ให้บริการซ่อมแซมไฟกิ่งภายในตำบล บ้านม่อนมะปราง หมู่ที่ 2 ต รายละเอียดเพิ่มเติม
319 วันที่ 21 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่ อบต.ศรีดอนไชย ให้บริการซ่อมแซมไฟกิ่งภายในตำบล บ้านใหม่แม่ลอย หมู่ รายละเอียดเพิ่มเติม
320 วันที่ 23 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่ อบต.ศรีดอนไชย ให้บริการซ่อมแซมไฟกิ่งภายในตำบล บ้านป่าตึงงามหมู่ที รายละเอียดเพิ่มเติม
321 วันที่ 23 กันยายน 2563 นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ร่วมกิจกรรม ชมรมกำนัน-ผู้ให รายละเอียดเพิ่มเติม
322 วันที่ 23 กันยายน 2563 กิจกรรมการประชุมพนักงานส่วนตำบล ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำ รายละเอียดเพิ่มเติม
323 วันที่ 24 กันยายน 2563 กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลศรีดอนไชย ณ ห้องประชุมองค์ รายละเอียดเพิ่มเติม
324 วันที่ 24 กันยายน 2563 กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอา่ยุตำบลศรีดอนไชย ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาช รายละเอียดเพิ่มเติม
325 วันที่ 25 กันยายน 2563 โครงการอบรมให้สความรู้ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ ชมรมผู้พิการ ตำบลศรีดอนไชย ณ ห้อ รายละเอียดเพิ่มเติม
326 วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่ อบต.ศรีดอนไชย ได้รับมอบหมายนำรถน้ำอเนกประสงค์ร่วมกิจกรรมพั รายละเอียดเพิ่มเติม
327 วันที่ 29 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่ อบต.ศรีดอนไชย นำรถน้ำอเนกประสงค์ให้บริการล้าง ทำความสะอาด ป่าสุ รายละเอียดเพิ่มเติม
328 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 กิจกรรมการประชุมการจัดทำแผนของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอาย รายละเอียดเพิ่มเติม
329 วันที่ 11 มีนาคม 2564 อบต.ศรีดอนไชยร่วมกับผู้นำและประชาชนหมู่ที่9 บ้านทุ่งสง่า ร่วมกันทำแนวกันตก ณ ธ รายละเอียดเพิ่มเติม
330 อปท.สัญจรอำเภอเทิงประจำปี 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม
331 อบต.ผางามเข้าศึกษาดูงานธนาคารน้ำใต้ดิน รายละเอียดเพิ่มเติม
332 วิทยากรร่วมกับ อบจ.เชียงรายในพื้นที่ตำบลเชียงเคี่ยน รายละเอียดเพิ่มเติม
333 ร่วมกิจกรรมในชุมชน พิธีผูกพัทธสีมาวัดป่ารวก รายละเอียดเพิ่มเติม
334 ร่วมด้วย ช่วยกัน วาตภัยในพื้นที่ตำบลศรีดอนไชย รายละเอียดเพิ่มเติม
335 กิจกรรมสาธารณประโยชน์ โครงการคลองสวยน้ำใส รายละเอียดเพิ่มเติม
336 Big cleaning day ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 รายละเอียดเพิ่มเติม
337 การช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย รายละเอียดเพิ่มเติม
338 ป้องกันโรคไข้เลือดออก รายละเอียดเพิ่มเติม
339 ประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นมาตรการป้องกันโควิด-19 รายละเอียดเพิ่มเติม
340 รณรงค์การป้องกันโควิด-19 รายละเอียดเพิ่มเติม
341 กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ทำราวกันตก ม.9 รายละเอียดเพิ่มเติม
342 กิจกรรมการป้องกันโรคลัมปีสกินในตำบลศรีดอนไชย รายละเอียดเพิ่มเติม
343 ท้องที่ ท้องถิ่น รวมน้ำใจช่วยภัยโควิดตับเต่า รายละเอียดเพิ่มเติม
344 ประชุมชี้แจง รับฟังความคิดเห็น มาตรการป้องกันโควิด-19 รายละเอียดเพิ่มเติม
345 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ครั้งแรก รายละเอียดเพิ่มเติม
346 การแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย รายละเอียดเพิ่มเติม
347 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชยมอบนโยบายการบริหารงาน รายละเอียดเพิ่มเติม
348 งานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ประจำปี 2565 รายละเอียดเพิ่มเติม
349 ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาตำบลศรีดอนไชย รายละเอียดเพิ่มเติม
350 เชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีคุณธรรม จิตอาสาพัฒนาตำบลศรีดอนไชย รายละเอียดเพิ่มเติม
351 การแสดงมุทิตาจิตคุณครูศรีพันธ์ ศรีรัตนพันธ์ โอกาสเกษียน รายละเอียดเพิ่มเติม
352 กิจกรรม ศรีดอนไชย ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 รายละเอียดเพิ่มเติม
353 แบบสอบถามการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ประจำปี 2565 รายละเอียดเพิ่มเติม
354 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย มอบแนวทางการปฏิบัติงานเนื่องในวันท้องถิ่นไทย2565 รายละเอียดเพิ่มเติม
355 กิจกรรมเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2565 รายละเอียดเพิ่มเติม
356 วันท้องถิ่นไทย 2565 รายละเอียดเพิ่มเติม
357 พิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีดอนไชย รายละเอียดเพิ่มเติม
358 ศรีดอนไชยร่วมใจ สู้ภัยโควิด 2565 รายละเอียดเพิ่มเติม
359 ประชุมพนักงาน อบต.ศรีดอนไชย รายละเอียดเพิ่มเติม
360 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการจัดประชาคมระดับตำบล รายละเอียดเพิ่มเติม
361 การประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล ฯ รายละเอียดเพิ่มเติม
362 โครงการทำแนวกันไฟ ประจำปี 2565 รายละเอียดเพิ่มเติม
363 ประชุมคณะกรรมการ สปสช. อบต.ศรีดอนไชย รายละเอียดเพิ่มเติม
364 ออกบริการประชาชนซ่อมแซมไฟกิ่งภายในตำบล รายละเอียดเพิ่มเติม
365 ติดตั้งไฟกิ่งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน รายละเอียดเพิ่มเติม
366 ประเพณีปีใหม่เมือง 2565 รายละเอียดเพิ่มเติม
367 การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสา รายละเอียดเพิ่มเติม
368 ประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านป่าตึงงาม (1) รายละเอียดเพิ่มเติม
369 การประชุมประชาคมโครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร หมายเลข 1020 รายละเอียดเพิ่มเติม
370 พิธีอันเชิญรูปปั้นรูปเหมือนครูบาศรีวิชัย รายละเอียดเพิ่มเติม
371 ประชุมรับฟังความคิดเห็นและชี้แจงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย รายละเอียดเพิ่มเติม
372 วันพระราชทานธงชาติไทย รายละเอียดเพิ่มเติม
373 กิจกรรมมอบบ้านผู้พิการและผู้สูงอายุใน โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ รายละเอียดเพิ่มเติม
374 กิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ รายละเอียดเพิ่มเติม
375 โครงการตานก๋วยสลากภัตพระธาตุจอมโป้น ประจำปีงบประมาณ 2566 รายละเอียดเพิ่มเติม
376 โครงการฝึกศึกษาเพื่ออนุรักษ์สืบสานงานประเพณีลอยกระทง2566 รายละเอียดเพิ่มเติม
377 การจัดทำแผนสุขภาพชุมชน ตำบลศรีดอนไชย ประจำปีงบประมาณ 2566 รายละเอียดเพิ่มเติม
378 การจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ความปลอดภัยทางถนน 2566 รายละเอียดเพิ่มเติม
379 การจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำเดือนธันวาคม 2565 รายละเอียดเพิ่มเติม
380 กิจกรรมการปล่อยแถวรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 รายละเอียดเพิ่มเติม
381 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ2566 รายละเอียดเพิ่มเติม
382 โครงการทำแนวกันไฟ2566 รายละเอียดเพิ่มเติม
383 การเรียนรู้โรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำเดือน มกราคม 2566 รายละเอียดเพิ่มเติม
384 งานกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ประจำปี 2566 รายละเอียดเพิ่มเติม
385 การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1/2566 รายละเอียดเพิ่มเติม
386 โครงการส่งเสริมการออมและครอบครัวพอเพียงตำบลศรีดอนไชย รายละเอียดเพิ่มเติม
387 โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนตำบลศรีดอนไชย2566 รายละเอียดเพิ่มเติม
388 การประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย รายละเอียดเพิ่มเติม
389 กิจกรรมต่อต้าน แสดงเจตนารมย์ ต่อต้านการทุจริตประจำปี รายละเอียดเพิ่มเติม
390 กิจกรรมสาธารณะประโยชน์เนื่องในวันท้องถิ่นไทย รายละเอียดเพิ่มเติม
391 โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล คุณธรรมและความโปร่งใส ในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการท รายละเอียดเพิ่มเติม
392 การประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ อบต.ศรีดอนไชย คร้งที่ 2/2566 รายละเอียดเพิ่มเติม
393 พิธีมอบวุฒิบัตรเด็กเล็กระดับ 4 ขวบที่ได้จบการศึกษาจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายละเอียดเพิ่มเติม
394 การประชุมสภาวิสามัญ สมัยที่ 1/2566 รายละเอียดเพิ่มเติม
395 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 รายละเอียดเพิ่มเติม
396 กิจกรรมรดน้ำดำหัวตามประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 รายละเอียดเพิ่มเติม
397 โครงการคลองสวยน้ำใส ประจำปี 2566 (ระยะที่ 1) รายละเอียดเพิ่มเติม
398 การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัยพื้นที่ตำบลศรีดอนไชย รายละเอียดเพิ่มเติม
399 การประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย รายละเอียดเพิ่มเติม
400 การตรวจสอบติดตามโครงการก่อสร้าง รายละเอียดเพิ่มเติม
401 โครงการหนูน้อยปฐมวัยสวมหมวกนิรภัยมีวินัยจราจร ประจำปี 2566 รายละเอียดเพิ่มเติม
402 การเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่จังหวัดเชียงราย รายละเอียดเพิ่มเติม
403 การตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ รายละเอียดเพิ่มเติม
404 การมอบนโยบายบริหารงานประจำปีงบประมาณ 2567 รายละเอียดเพิ่มเติม
405 การประชุมท้องถิ่นสัญจร ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566 รายละเอียดเพิ่มเติม
406 การจัดเวทีให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหารจัดการกองทุน สปสช. รายละเอียดเพิ่มเติม
407 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566 รายละเอียดเพิ่มเติม
408 กิจจกรมเอามื้อสามัคคี ทำนาวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ รวมใจเป็นหนึ่ง รายละเอียดเพิ่มเติม
409 การตรวจสอบผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายในพื้นที่ตำบลศรีดอนไชย รายละเอียดเพิ่มเติม
410 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ม.1(ประปา) รายละเอียดเพิ่มเติม
411 การดำเนินการป้องกันและแก้ไขโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลศรีดอนไชย รายละเอียดเพิ่มเติม
412 กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจและการร่วมแสดงความคิดเห็นของประชาชนในบันทึกตกลงความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย รายละเอียดเพิ่มเติม
413 ผลการลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรม RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ 2567 รายละเอียดเพิ่มเติม
414 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่เด็กและเยาวชน ประจำปี2567 รายละเอียดเพิ่มเติม
415 การรับฟังความเห็นของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน รายละเอียดเพิ่มเติม
416 การขับเคลื่อนโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ประจำปี 2567 รายละเอียดเพิ่มเติม
417 การตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขปัญหาการร้องเรียน/ร้องทุกข์ กรณีเหตุรำคาญ (ครั้งที่ 1) รายละเอียดเพิ่มเติม
418 การตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขปัญหาการร้องเรียน/ร้องทุกข์ กรณีเหตุรำคาญ (ครั้งที่ 2) รายละเอียดเพิ่มเติม
419 โครงการจัดทำแนวกันไฟป่า ประจำปี 2567 รายละเอียดเพิ่มเติม
420 โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนตำบลศรีดอนไชย ประจำปี 2567 รายละเอียดเพิ่มเติม
421 โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมและความโปร่งใส ฯ ประจำปี 2567 รายละเอียดเพิ่มเติม
422 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2567 รายละเอียดเพิ่มเติม
423 วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567 รายละเอียดเพิ่มเติม
424 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลศรีดอนไชย ประจำปี2567 รายละเอียดเพิ่มเติม
425 กิจกรรมธนาคารน้ำใต้ดินในป่าชุมชน บ้านม่อนมะปราง ม. 2 รายละเอียดเพิ่มเติม
426 Kick Off ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 รายละเอียดเพิ่มเติม
427 โครงการคลองสวยน้ำใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายละเอียดเพิ่มเติม
428 โครงการคลองสวยน้ำใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายละเอียดเพิ่มเติม
429 โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ฯ ประจำปีงบประมาณ 2567 รายละเอียดเพิ่มเติม
430 7 วันอันตราย เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 รายละเอียดเพิ่มเติม
431 การตรวจสอบโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองเลียบ หมู่ที่ 4 รายละเอียดเพิ่มเติม
432 พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ให้แก่ส่วนราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม
433 การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ศรีดอนไชย รายละเอียดเพิ่มเติม
434 คณะศึกษาดูงานด้านธนาคารน้ำใต้ดิน จากจังหวัดสระบุรี รายละเอียดเพิ่มเติม
435 ประชุมชี้งแจง รับฟังความคิดเห็น การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567 รายละเอียดเพิ่มเติม
436 การประชุมชี้แจง รับฟังความคิดเห็น การป้องกันการระบาดโรคไข้เลือดออกประจำปี 2567 รายละเอียดเพิ่มเติม
437 โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมสรงน้ำพระธาตุจอมพ้น ประจำปีงบประมาณ 2567 รายละเอียดเพิ่มเติม
438 งานประเพณีบุญบั้งไฟ ไทยอีสาน-ล้านนา ประจำปี 2567 รายละเอียดเพิ่มเติม