ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ รายการ ไฟล์เอกสารแนบ รายละเอียดเพิ่มเติม
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2500 ซี รายละเอียดเพิ่มเติม
2 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายละเอียดเพิ่มเติม
3 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 ตำแหน่ง ผดด. จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติม
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง (ผดด.) ประจำปี 2565 รายละเอียดเพิ่มเติม
5 ประกาศขึ้นบัญชีการสรรหาพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 ตำแหน่ง ผดด. จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติม
6 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก รายละเอียดเพิ่มเติม
7 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายทุ่งต้อม-ป่ารวก หมู่ 5,1 ที่ตั้งโครงการถนนสายทางบ้านทุ่งต้อม-ป่ารวก ต.ศร รายละเอียดเพิ่มเติม
8 ประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณประโยชน์หมู่บ้าน บ้านหนองเลียบ หมู่ที่ 4 ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายทางบ้านม่อนมะปราง บ้านป่าตึงงาม บ้านทุ่งสง่าหมู่ที่ ๒ ๖ ๙ ตำบลศรีดอนไชย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download รายละเอียดเพิ่มเติม