<
 
  ข้อบัญญัติ อบต.

ลำดับ รายการ ไฟล์เอกสารแนบ
1 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 Download
2 ข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 Download
3 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 Download