<
 
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ รายการ ไฟล์เอกสารแนบ
1 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 Download
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม 2566 Download
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 Download
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม 2566 Download
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม 2565 Download
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 Download
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม 2565 Download
8 รายงานการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มีนาคม 2565 Download
9 รายงานการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 Download
10 สรุปผลการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มกราคม 2565 Download
11 สรุปผลการจัดหาพัสดุประจำเดือน ธันวาคม 2564 Download
12 สรุปผลการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 Download
13 สรุปผลการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ตุลาคม 2564 Download
14 รุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ประจำปี 2563 Download
15 ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 Download
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 Download