<
 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ รายการ ไฟล์เอกสารแนบ
1 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567 Download
2 สรุปประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกปีงบประมาณ 2563 Download
3 ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม- กันยายน 2562) ปี 2562 Download
4 ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2562 Download
5 ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 256 Download
6 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2561 Download
7 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีบประมาณ 2562 Download
8 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 Download
9 ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 Download
10 แผนจัดหาพัสดุประจำปี 2564 Download
11 แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563 Download
12 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Download
13 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ Download